Elever som sliter skal få flere lærere

Byrådet vil sørge for at elevene som sliter får hjelp tidligere. Derfor setter de av over ti millioner kroner på neste års budsjett til 35 nye lærere på barnetrinnet i Oslo.

Lærer Carina Hvistendah på Veittvet skole

FÅR FLERE KOLLEGAER: Lærer Carina Hvistendahl er kontaktlærer for første trinn på Veitvet skole, som er en av skolene som får flere lærere neste høst.

Foto: Victoria Wilden/NRK

Neste høst setter byrådet inn 35 nye lærere fordelt på seks barneskoler. Tiltaket er en del av en plan om 200 nye lærere i Osloskolen de neste fire årene.

– Vi ønsker å toppe lærerlaget blant de yngste elevene i osloskolen, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

Tør å forskjellsbehandle

Tone Tellevik Dahl

ANSETTER FLERE: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl vil styrke osloskolen. De neste fire årene skal det ansettes 200 nye lærere.

Foto: Victoria Wilden/NRK

Skolene får fem lærere hver som de kan bruke der det trengs fra 1.–4. trinn. En gruppe på fem lærere, som er eksperter på opplæring i norsk og matte på 1. og 2. trinn, skal fungere som et veilederteam for lærerne på skolene.

– Vi tør faktisk å forskjellsbehandle skolene sånn at elevene får et likere utgangspunkt senere i skoleløpet. Vi har valgt ut de skolene som har de største utfordringene knyttet til elevsammensetningen. Her er språkutfordringene størst og vi ser at de fleste elevene ikke følger ordinær undervisning, sier Dahl.

Mange av elevene snakker ikke norsk hjemme

De seks skolene som er plukket ut er Veitvet, Bjørndal, Vahl, Tøyen, Mortensrud og Rommen. Felles for disse skolene er at de har mange barn som ikke snakker norsk hjemme.

Rektor Dag Petter Ulvin

FORNØYD: Rektor Dag Petter Ulvin sier at rundt 80 prosent av elevene på Veitvet skole har minoritetsspråklig bakgrunn. Flere lærere vil styrke språkundervisningen på skolen.

Foto: Victoria Wilden/NRK

– Dette er tiltrengte midler som vi virkelig dra nytte av, sier rektor ved Veitvet skole Dag Petter Ulvin.

Han forteller at de har kartlagt elevene og vet hvem de skal sette inn de ekstra ressursene på.

– Vi ser at våre elever følger ganske godt med under den første leseopplæringen, men de faller fort av når det gjelder ord og begreper som er knyttet til norsk språk og kultur. Det er først og fremst fordi elevene kommer fra forskjellige land.

Svært fornøyd

Utdanningsforbundet i Oslo synes det er svært gledelig at det nye byrådet vil få på plass flere lærere.

 Aina Skjefstad Andersen

LIKER TILTAKET: Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet håper hele skolen vil dra nytte av byrådets lærersatsing.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Dette er god musikk i mine ører og en god start på å nå målet med 200 flere inn i osloskolen, sier leder Aina Skjefstad Andersen.

Hun synes vurderingen av hvilke skoler som først skal få styrket lærerstaben er god.

– Med en ekstra innsats mot skoler som trenger det mest, vil man gi elevene bedre forutsetninger for å lykkes i skoleverket. Vi snakker om lærere som har spesialkompetanse og fordypning innenfor lesing, skriveopplæring og regning, så dette er et godt utgangspunkt.

Det nye byrådets budsjett legges frem klokken 12.00.

.