Elever risikerer fravær når læreren er borte

Bendik Børresen fikk to timer fravær for en dobbelttime hvor læreren ikke kunne komme. Nå har han klaget inn skolen til Fylkesmannen.

Bendik Børresen

Bendik Børresen går på påbygg på Glemmen videregående skole. Han har fagbrev i IKT-servicefag.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Børresen er elev på Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Han fikk oppført fraværet etter en dobbelttime i norsk hvor læreren hadde varslet at hun ikke kunne komme.

– Læreren sa at vi ville få to timers fravær dersom vi ikke leverte en arbeidsoppgave mens hun var borte, sier han.

Enkelte skoler praktiserer nemlig en ordning hvor det gis innleveringsoppgaver når lærerne selv ikke kan være til stede.

Og de som ikke leverer i tide får registrert fravær.

Dette kan umulig være lov, mener Bendik Børresen, som nå har klaget skolen inn for Fylkesmannen i Østfold.

Han vil ha svar på om skolene kan gi elevene en lekse og kalle det undervisning.

Blir denne praksisen brukt for å spare bryet med å sette inn vikar?

Bendik Børresen, elev ved Glemmen videregående skole
Bendik Børresen

Bendik Børresen mener det er kritikkverdig at skolene sparer ressurser ved å ikke sette inn vikar.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Gir fravær for ikke innlevert skolearbeid

Den nye grensen på 10 prosent udokumentert fravær ble innført fra skoleåret 2016–2017.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere elever enn noensinne fullfører videregående skole.

Men Bendik Børresen forteller at flere av hans medelever sliter på grunn av reglene. Han mener noen må stå opp slik at skolene ikke bare kan sette sanksjoner på hva de vil, når de vil.

Skolen tolker reglementet feil og tøyer strikken, sier han.

– I ordensreglementet skal det stå hvilke sanksjoner som kan benyttes, og der står det ikke at skolen kan sanksjonere med fravær.

Men er det ikke vanlig at lærere gir oppgaver som dere må løse selv når læreren ikke er der?

– Jo, det er akkurat det. Det er ikke nytt at elever får lekser. Det som er nytt er at elever får fravær for å ikke gjøre lekser.

Hvordan kan skolen si at en elev har vært fraværende, når det ikke har vært avtalt et sted å være tilstedeværende.

Bendik Børresen

Skoleier mener praksisen er lovlig

Verken Utdanningsdirektoratet eller Østfold fylkeskommune ønsker å kommentere saken, men fylkeskommunen har skrevet en redegjørelse til Fylkesmannen.

Der argumenterer de for at praksisen er i tråd med opplæringsloven:

«Det er vår vurdering at Opplæringsloven åpner for at elever som ikke leverte arbeidsoppgaven er å forstå som fraværende fra opplæringsaktiviteten og at konsekvensen er at læreren kan føre fravær. »

«Skoleeiers vurdering er at for denne konkrete opplæringsaktiviteten innebar oppmøte, aktiv deltagelse og tilstedeværelse at elevene skulle gjennomføre og levere en oppgave. I dette konkrete tilfellet har eleven valgt å unnlate å gjennomføre læringsaktiviteten han har fått av læreren.»

Elevens klage ligger nå til vurdering hos Fylkesmannen i Østfold.