Elektrosjokkvåpen brukt minst seks ganger i år

Hærverk og truende oppførsel er blant tilfellene der politiet har brukt elektrosjokkvåpen i prøveprosjektet som startet ved nyttår.

POLITIAKSJON: Et vitne filmet den dramatiske pågripelsen tirsdag morgen der det blir avfyrt et elektrosjokkvåpen. Pågripelsen skjedde på Ankerbrua i Oslo etter en knivstikking.

Politiet i Oslo brukte tirsdag morgen elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en aggressiv person på Grünerløkka. Hendelsen skjedde etter at en mann i 30-årene ble knivstukket og alvorlig skadet. Mannen som ble angrepet er fraktet til Ullevål sykehus.

Bruken av våpenet er en del av et prøveprosjekt der fire distrikter deltar. Det er Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo politidistrikt som er med på prosjektet.

Seks tilfeller

Politidirektoratets tall fra første kvartal i år viser at våpenet er brukt fire ganger og truet med å bli brukt 20 ganger.

I en e-post fra Oslo politidistrikt bekrefter de til NRK at det i tillegg er registrert to hendelser med elektrosjokkvåpen i Oslo, hvorav den ene er hendelsen på Grünerløkka tirsdag morgen.

Nye tall om bruk av våpenet skal komme i starten av juli.

Dette er tilfellene som så langt er kjent, slik politiet beskriver dem:

Januar 2019:

En person gjorde hærverk på et kjøretøy og truet politiet med slagvåpen i Rogaland. Etter gjentatte forsøk på å få kontroll på situasjonen ble gjerningspersonen skutt med elektrosjokkvåpen.

I Tromsø utførte en person hærverk mot biler og truet forbipasserende og politiet med kniv. Vedkommende lot seg ikke pågripe og ble deretter skutt med elektrosjokkvåpen.

I Ullensaker oppførte en person seg truende overfor politiet etter at vedkommende hadde vært i slåsskamp med en annen person.

Politiet med elektrosjokkvåpen

VÅPEN: Slik ser et elektrosjokkvåpen ut som politiet bruker.

Foto: Politidirektoratet

Gjerningspersonen kastet farlige gjenstander mot politiet og truet med å skyte og knivstikke politiet, samt å sette fyr på leiligheten han befant seg i. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen.

Februar 2019:

I Ullensaker ble en person skutt med elektrosjokkvåpen da vedkommende forsøkte å ta sitt eget liv. Politiet fikk deretter kontroll på personen.

April 2019:

I Bærum ble en mann skutt med elektrosjokkvåpen etter å ha truet en kvinne med kniv, får NRK opplyst av Oslo politidistrikt.

– Jeg mener bruken av elektrosjokkvåpen hittil tyder på at operativt personell har brukt våpenet i tråd med instruksen, opplæringen og treningen de har fått, sa politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet i en pressemelding da resultatene for første kvartal var klare.

Distriktene som benytter våpenet er ifølge Politidirektoratet valgt på bakgrunn av sin ulikhet. For i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer.

Ved fare for liv

I 2021 er prøveprosjektet ferdig og evaluert. Da skal Politidirektoratet vurdere om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning.

Ifølge Politidirektoratet skal elektrosjokkvåpen brukes når det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan utføre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for fare.

Da det ble kjent at politiet skulle bruke elektrosjokkvåpen som en del av prøveprosjektet var Amnesty kritisk. De mente at elektrosjokkvåpen må behandles som et dødelig våpen.

– Det er viktig at man tar innover seg at elektrosjokkvåpen kan påføre mennesker veldig alvorlige skader. Det kan til og med føre til død, sa politisk rådgiver Gerald Folkvord.

Knut Smedsrud i Politidirektoratet forsikret den gang om at norsk politi kun vil bruke elektrosjokkvåpen når det er nødvendig:

– Ved alt av politiets maktbruk skal det være en forholdsmessighet, en ansvarlighet og nødvendig å bruke maktmidler. Det kommer man selvfølgelig til å regulere strengt også her, sa han.

PRØVEPROSJEKT: Videoen har politiet selv publisert i forbindelse med prøveprosjektet og viser hvordan elektrosjokkvåpen fungerer.