Hopp til innhold

Elektrosjokkvåpen

Oppsummert

Politiets bruk av elektrosjokkvåpen i Oslo og Akershus.

 • Mistanke om psykisk sykdom i de fleste tilfeller der politiet har brukt elektrosjokkvåpen

  Etter to år med elektrosjokkvåpen i politiet viser dokumenter at gjerningspersonen trolig var psykisk syk i 21 av 28 tilfeller der våpenet ble brukt.

  Det kommer fram i en gjennomgang gjort av Politiforum, der de har samlet inn rapporterte episoder fra politidistriktene.

  I 21 av de innrapporterte tilfellene er det snakk om «mistanke om psykisk sykdom». I seks av disse er det «kjent og dokumentert psykisk sykdom,» og i to tilfeller oppgis det at gjerningspersonen ble tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

  Rapportene baserer seg på politiets mistanke, men det finnes ingen dokumentasjon fra helsepersonell som bekrefter dette i de innsendte dokumentene. (NTB)

 • Politiet i Agder tar i bruk elektrosjokkvåpen

  Agder politidistrikt skal ta i bruk elektrosjokkvåpen. Våpenet innføres gradvis fra nå og utover høsten.

  Elektrosjokkvåpen har blitt testet i flere politidistrikter de siste tre årene.

  Våpensystemet som politiet innfører, er Axon Taser T7.

 • Politiet i Trøndelag tar i bruk elektrosjokkvåpen

  Trøndelag politidistrikt er godt i gang med opplæring av ansatte og starter nå implementeringen av det nye maktmiddelet i distriktet. Det skriver politiet i ei pressemelding.

  Elektrosjokkvåpen skal tas gradvis i bruk i hele politidistriktet fra mai.

  – Politiet i Trøndelag tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt, og ser frem til å få et maktmiddel som bidrar til å løse de farligste situasjonene med mindre risiko for skader for de involverte, sier visepolitimester Elisabeth Rise i Trøndelag politidistrikt.

  Elektrosjokkvåpen er et maktmiddel politiet har testet over en periode på tre år og med gode resultater.

  Siden oppstart av testperioden har pilotdistriktene rapportert om relativt liten grad av bruk.

  – Politiet søker alltid å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt. Når vi i enkelte situasjoner likevel må benytte makt, skal den være hensiktsmessig og forholdsmessig. Med elektrosjokkvåpen får politiet et maktmiddel som bidrar til å løse en situasjon på en mindre risikofylt måte, og vi har flere muligheter før vi eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier Rise.

  Det var i 2021 at justis- og beredskapsdepartementet besluttet at politiet kunne ta i bruk elektrosjokkvåpen.

  Instruktør Øyvind Rye Blæstad i Trøndelag politidistrikt.
  Foto: Politiet
 • Elektrosjokkvåpen brukt 16 ganger

  Politiet har avfyrt elektrosjokkvåpen 16 ganger i løpet av årets første kvartal. Det er det andre året elektrosjokkvåpen blir prøvd ut. Politiet har også truet med å bruke det 12 ganger, viser en oversikt fra Politidirektoratet.