Eldreomsorgen i Drammen

- Det er uakseptabelt dersom eldre i Drammen som trenger sykehjemsplasser, ikke får det, sier Ragnhild Røed fra Arbeiderpartiet.

Organisasjonen Seniorsaken
 

Organisasjonen Seniorsaken hevder at Drammen kommune er dårligst på eldreomsorg i hele landet.

Hittil i år har organisasjonen engasjert seg i tre saker i kommunen.

Røed mener politikerne nå må få vite om det er nok sykehjemsplasser i Drammen.