Hopp til innhold

Eldreomsorg på jumboplass

Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder satsing på eldreomsorg.

Illustrasjonsfoto
Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

Det er også 3000 færre eldre som mottar hjelp i hjemmet i dag enn det var i 1998.Det viser en rapport Norsk institutt for by- og regionforskning har laget for Pensjonistforbundet. Forskerne anslår at Oslopolitkerne må bruke 1,3 milliarder kroner mer på tjenester for de eldre i hjemmet, dersom de skal ta igjen landsgjennomsnittet.

Oslo henger etter

Forsker Ivar Breivik, fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning, sier tallene viser at Oslo henger etter.

- Oslo har en altfor svakt utbygd hjemmebasert omsorg. Det vil si hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Med en innsats som utgjør halvparten av landsgjennomsnittet er det helt opplagt at tilbudet er meget svakt. Ikke minst fordi situasjonen på landsbasis er jo heller ikke noe glansnummer, sier Breivik.

Langt under snittet

Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder den samlede satsing på eldreomsorg. Det er for eksempel 3.000 færre eldre som mottar hjelp i hjemmet i dag, enn det var i 1998. I Oslo brukes det også mindre på boliger med heldøgnsomsorg til de eldre, enn andre i kommuner.

Rune Gerhardsen
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Dette er jo selvfølgelig alvorlig i forhold til skrøpelige eldres levekår i byen. Men det er jo enda mer alvorlig i forhold til at man ikke får utnytta kapasiteten i sykehjem, sier Breivik.

Ingen overraskelse

Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen sier tallene i rapporten bekrefter det partiet har fryktet.

- For oss er ikke dette noen overraskelse. Vi har jo påpekt det gjennom fire år at eldreomsorgen er et smertens barn og det er jo nyttig nå at Breivik har satt søkelyset på de manglene Oslo står overfor.