Pårørende: – Ingen skulle bo sånn

Noen eldre på sykehjem må fortsatt bo sammen med fremmede, på tross av Stoltenberg-regjeringens verdighetsgaranti fra 2011. – Dette er uverdig, sier Aase Weydahl-Ottesen, om hvordan hennes hjemkommune behandler eldre.

Dobbeltrom

IKKE PRIVATLIV: Her bor to eldre, syke menn. – Du får ikke noe privatliv. Kommer det besøk så er det alltid en annen som er der, sier kona til en av dem.

Foto: Privat

– Du får ikke ha noen av dine kjente ting. Du kan ikke engang henge opp et bilde på veggen. Og du får ikke noe privatliv. Kommer det besøk så er det alltid en annen som er der, sier Aase Weydahl-Ottesen når hun beskriver hvordan mannen bor.

Aase Weydahl-Ottesen

– Politikerne skulle satt i gang bygging av flere omsorgsplasser for lenge siden, mener Aase Weydahl-Ottesen.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Han har flere sykdommer og da han brakk lårbenet for to måneder siden ble han så dårlig at han fikk langtidsplass ved Moer sykehjem i Ås kommune. Selv om dette nå er hans hjem, må han dele det som egentlig er et enerom, med en annen mann.

Et hvit forheng deler rommet i to. Det eneste de har på hver side av forhenget er seng, nattbord, stol og en TV.

– Skulle startet bygging

– Nei, jeg synes ikke noen skulle bo sånn. Jeg tenker ikke bare på mannen min, men på alle. For to måneder siden fikk jeg beskjed om at det er fjorten som bor slik på Moer sykehjem, sier Aase Weydahl-Ottesen.

Hun synes politikerne skulle satt i gang bygging av flere omsorgsplasser.

– Når det gjelder å bygge nytt så er det i alle fall et par år siden de snakket om første gang. Nå blir det vel ferdig tidligst i 2017, sier hun.

Ås kommune har 26 dobbeltrom på sykehjem. Pågangen av eldre, pleietrengende er stor.

Beklager situasjonen

– Vi trodde at det nye sykehjemmet som var ferdig i 2008, skulle sørge for god nok kapasitet noen år, men etter samhandlingsreformen så er det blitt stadig større press på sykehjemmene, sier ordfører i Ås, Johan Alnes (Ap).

Johan Alnes (Ap)

SKAL BYGGE: Ås skal bygge et demenssenter, men det er ikke ferdig før i 2017, sier ordfører Johan Alnes (Ap).

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Det er gjort vedtak om at det skal bygges et nytt tilbud spesielt beregnet på demente.

– Vi er ikke tilfreds med dagens situasjon og vi ønsker å få bygd de nye 30 plassene så fort det lar seg gjøre, men det skal ut på anbud så det tar jo tid før spaden kan settes i jorda, sier Alnes.

28 dobbeltrom i Skedsmo

Verdighetsgarantien ble innført av Stoltenberg-regjeringen i 2011. Den sier at eldre som bor på sykehjem, skal tilbys enerom. Mange Akershus-kommuner tilbyr det i dag, men noen henger etter. Skedsmo har 28 dobbeltrom.

– Vi har altså noen dobbeltrom på korttidsenhet og så har vi åtte pasienter på langtidsopphold på dobbeltrom. Det ønsker vi å avvikle og det tror jeg vi skal få til, sier ordfører Ole Jacob Flæten (Ap).

Han mener problemet med dobbeltrom skal være løst neste år når et nytt omsorgssenter står ferdig.

Moer sykehjem

FOR LITE: Moer sykehjem i Ås var ferdig i 2008. Politikerne trodde at det skulle gi god nok kapasitet i eldreomsorgen i mange år, men fortsatt deler mange rom.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK