Fire av fem kjøretøy i kollektivfeltet er elbiler

Mer enn fire av fem kjøretøy i kollektivfeltet på E18 vest for Oslo i morgenrushet er elbiler, ifølge en ny telling.

elbil

85 prosent av kjøretrøyene i kollektivfeltet gjennom Bærum mot Oslo er elbiler.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Elbilens dager i kollektivfeltet kan være talte. I følge nye tall fra Statens vegvesen har elbilene tatt over kollektivfeltet på E18 inn mot Oslo.

I mars og mai har Statens vegvesen foretatt en trafikktelling på E18 mellom Blommenholm og Høvik. Tellingene ble foretatt i morgenrushet mellom klokka 7 og 9 om morgenen.

4 av 5 er elbiler

I perioder er det opp til 85 prosent elbiler i kollektivfeltet på E18 mellom Blommenholm og Høvik. Daglig ble det registrert omtrent 1.350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet.

Det er første gang Vegvesenet har gjort en slik telling av elbiler. En ny telling vil bli gjort i høst, sier Allan Stokke ved Trafikkseksjonen i Statens vegvesen Oslo.

– Det er imidlertid klart at det har blitt mange flere elbiler i trafikken og at dette fører til mer trafikk i kollektivfeltene enn før, sier Stokke.

I seg selv er ikke økningen problematisk fordi elbilen utgjør en liten andel av den totale biltrafikken, sier Stokke. Han presiserer at trafikktellingen utelukkende er en registrering.

LES: Så kjapp er elbilen i rushen i Oslo

Kan bli kastet ut av kollektivfeltet

Ifølge Transportøkonomisk institutt kan elbilister i Asker og Bærum måtte belage seg på å forlate kollektivfeltet allerede neste sommer, skriver Budstikka.

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen i TØI sier til NRK at antallet elbiler i kollektivfeltene i Asker og Bærum allerede er på kanten av hva de tåler før det oppstår kø.

– Når det blir mellom 900-1000 kjøretøy i timen vil det bli problemer, og da vil jo også verdien av å kjøre i kollektivfeltet forsvinne for både elbiler, busser og drosjer, sier Johansen

Det er likevel viktig å huske på at det kan være store geografiske forskjeller ikke bare i Osloområdet, men også i resten av landet, sier Johansen. Han mener derfor at man kanskje må finne lokal løsninger.

Saken fortsetter under bildet

E18 ved Sandvika

I 2009 var det i gjennomsnitt 143 biler i kollektivfeltet mellom Blommenholm og Høvik i tidsrommet 07.00-09.00. Ferske målinger fra i vår viser 1.290 elbiler på den samme strekningen.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

I juli 2014 rullet det over 32.000 elbiler på norske veier – mer enn en dobling siden samme tid i fjor. Norsk Elbilforening spår nå at man vil nå målet om 50.000 elbiler allerede før påske i 2015.

Men totalt utgjør elbilene en beskjeden andel av trafikken på E18 mellom Oslo og Sandvika, der det kjører 90.000 biler i gjennomsnitt i døgnet.

LES OGSÅ: Elbil- endel av løsningen