Elbileiere vil slippe frem bussen

Elbil-sjåfører kan hjelpe bussene frem i kollektivfeltet ved å vike til side når det kommer en buss. En ny facebook-aksjon oppfordrer elbil-eiere til å vise mer hensyn til bussene.

Kjempekø i kollektivfeltet
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Mens politikere og andre diskuterer hva som skal gjøres med elbilene i kollektivfeltet, tar el-bilistene saken i egne hender.

Den nystartede facebookaksjonen har fått navnet "Slipp bussen frem", og det er allerede stor debattaktivitet på siden. Initiativtaker er Kim Næss som oppfordrer andre elbil-sjåfører til å vise hensyn i kollektivfeltet, selv om elbilene har rett til å kjøre der.

Kim Næss

Kim Næss sier han vet hvorfor kollektivfeltet ble laget – for at bussen skulle komme raskere frem.

Foto: Raymond Dalen / NRK

– For meg som elbilist handler det om at jeg vet hvorfor kollektivfeltet ble laget, nemlig for at bussen skulle komme raskere frem. Derfor har jeg alltid i bakhodet at jeg skal ha vikeplikt for bussen, sier Næss.

Han mener sjåfører kan gjøre flere ting for å sikre at bussene ikke blir hindret unødvendig mye av elbilene.

LES OGSÅ:

– Vis aktsomhet

– Jeg har selv prøvd å legge meg inn i venstre felt for å slippe frem bussen. Andre enkle ting er å slippe frem busser fra holdeplasser, vise varsomhet i på- og avkjøringsramper, og alltid tenke på at man skal vise aktsomhet for annen trafikk i buss- og taxifeltene.

Han mener det trengs en allment anerkjent forkjørsrett for buss i kollektivfeltet, men også at det kommer på plass smartere løsninger for fletting av trafikk på av -og påkjøringsramper,

– Vi kan være med og hjelpe til, men politikere og veivesenet må også forstå at av- og påkjøringsrampene ikke er optimale, slik de er nå, sier Næss.

Ikke påvist

Leder i Elbilforeningen Christina Bru er positiv til oppfordringen, men er likevel ikke sikker på at dette vil løse køproblematikken.

Christina Bu

Leder i Elbilforeningen, Christina Bru, mener problemene i kollektivfeltet har andre årsaker enn elbilene.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det er fint at folk oppfordrer elbilistene til å ta hensyn. Alle bør ta hensyn i trafikken. Men fra vår side er det viktig å få frem at det ikke er påvist at det virkelig er elbilene som skaper problemer, sier hun,

Elbil-foreningen mener det blir håpløst å fjerne elbilene, for så å oppdage at køen er der likevel.

– Alle de vanlige bilene som krysser kollektivfeltet ved på- og avkjøring, har langt større innvirkning på fremkommeligheten enn elbilene.

Hun har akkurat vært i møte med Statens vegvesen og kollektivselskapet Ruter.

– Signalene derfra bygger opp under det vi sier. Ingen av dem oppfatter at det først og fremst er elbilene som er problemet, men helt andre ting, sier hun.

Håper det blir bedre

Initiativtakeren selv vil ikke begi seg inn på en debatt om det virkelig er elbilene som er årsaken til køproblemene, eller om elbilene bør ut av kollektivfeltet. Men han har tro på at smidige el-sjåfører kan minke problemet.

– Hvis flere og flere el-bilister hører om det å slippe bussen frem, og alle tar mer hensyn, tror jeg faktisk at bussjåførene kommer til å merke at det blir bedre. Det håper jeg, avslutter Næss.

Busselskap frykter at færre kommer til å ta bussen, fordi bussene blir forsinket av alle el-bilene i kollektivfeltet.