Ekstremt trikinnivå i villsvin

Svenske målinger viser at villsvin er fulle av parasitter.

Villsvin

FULL AV TRIKINER. Trikiner forårsaker store muskelsmerter og høy feber. Det finnes ingen effektiv medisin.

Foto: NRK

Det svenske Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) varsler at det er oppdaget et tilfelle av høy infeksjonsgrad av trikiner i villsvinkjøtt.

Dyret som er undersøkt var en to år gammel galte, skutt i Småland.

Trikiner er innkapslede parasitter (nematoder) som kan forekomme i kjøtt av for eksempel gris.

Mennesker kan få overført smitte ved at man spiser trikinholdig kjøtt, som ikke er tilstrekkelig kokt eller stekt.

Les også:


Ekstremt nivå

Trikiner i dyr

SMÅ MENGDER GIR SYKDOM. Det er nok med så lite som 50-100 larver per gram i kjøtt, for at mennesker skal bli syke. Galten, som ble skutt i Småland hadde 1000-2000 larver per gram kjøtt.

Foto: NRK

SVA melder at galten de har undersøkt hadde noe av det høyeste trikininnholdet, som noensinne er oppdaget i kjøttet fra et viltlevende dyr.

I en oppfordring til svenske jegere heter det, at slakterester ikke bør etterlates åpent i skogen.

Kjøttet fra galten ble først analysert ved laboratoriet JP Hästveda. SVA bekrefter nå analysen, og det pågår et analysearbeid med å artsbestemme trikinene.

Infeksjonsgraden i galten er svært høy, og det er snakk om 1 000-2 000 larver per gram kjøtt.

Kan bli syk av små mengder

Ulrika Forshell, som er veterinær og spesialist på parasitter ved SVA, sier til bladet Landbruk & Skogsland at det kun skal små mengder trikiner til, før mennesker blir syke av det.

- Det er nok med så lite som 50-100 larver, sier Forshell.

Trikiner forårsaker store muskelsmerter og høy feber. Det finnes ingen effektiv medisin.

Trikiner kan forekomma i muskulatur hos villsvin, bjørn, gaupe, rev og ulv, men også hos andre kjøttetende dyr.

I våre dager blir det tatt prøve av hver eneste gris som slaktes ved norske slakterier.

I Sverige er det ikke påvist trikiner i kjøtt fra tamsvin siden 1994. Det siste innenlandstilfelle hos mennesker i Norge var i 1980 og trikiner ble sist påvist hos svin her til lands i 1994.

Rask spredning

I Sverige er det en svært raskt voksende villsvinbestand, som nå er så stor at myndighetene tillater skyting av 70 000 til 100 000 dyr i året.

Dyrene skal ha kommet seg ut i naturen fra villsvinoppdretterier over mange år, og etter hvert har dyrene også spredt seg til Norge.

I begynnelsen av februar i år ble det første villsvinet på 1000 år observert og skutt i Aurskog.

I Halden og Aremark har villsvinene vært å finne i mange år allerede, og for få uker tilbake ble et villsvin skutt i Eidsberg.

Villsvinet kan true norske arter og har potensial til å spre seg over store deler av Norge, ifølge norsk professor.

Video Angrepet av villsvin

Angrepet av villsvin