Ekstraordinære tiltak i Drammen

Smitteutviklingen gjør at Drammen kommune tar grep for å beskytte brukere av hjemmetjenester og beboere på sykehjem. Enkelte korttidsopphold kan bli utsatt og kun nødvendig helsehjelp blir gitt. Det er ikke mulig å besøke sykehjem der det er smitte.