Vurderer å legge ned busstilbud til Indre Østfold

– Det er kritisk at vi finner en ny løsning, sier Askim-ordfører.

Buss - Nettbuss

Nettbuss legger ned ekspressbussruta mellom Indre Østfold og Oslo fra sommeren 2014.

Foto: NRK Sørlandet

Timeekspressen mellom Indre Østfold og Oslo kommer til å gå med et betydelig underskudd i 2013, melder Nettbuss selv. Ruta har også de siste årene gått med underskudd.

I juni gjennomførte selskapet flere endringer, blant annet ble en del avganger fjernet og strekningen mellom Ørje og Mysen ble lagt ned.

Håper på ny løsning

– Dette reduserte underskuddet, men selskapet forventer likevel et minusresultat på flere millioner kroner også i 2014, skriver Nettbuss i en pressemelding.

Derfor vurderer selskapet nå å si opp samarbeidsavtalen med Østfold kollektivtrafikk fra sommeren 2014.

– Men selskapet håper selvsagt at det skal finnes en økonomisk løsning som gjør det mulig å drive busstilbudet videre.

– Vi er nødt til å vurdere fremtiden, men jeg vil presisere at det ikke er tatt en endelig beslutning. Vi har startet en prosess for å se om det finnes en annen løsning. Vi må snu alle steiner før vi bestemmer oss, sier markedssjef Harald Fleisje i Timeekspressen til NRK.

Ordfører i Askim, Thor Hals, sier at de er nødt til å finne en ny løsning hvis selskapet kutter rutene til Indre Østfold.

– Det er veldig mange personer som pendler med denne bussen hvert år. Det er ikke plass til alle disse på toget, så vi må se på hvordan vi kan organisere en annen løsning.

Kritisk for kommunene

Thor Hals

Ordfører i Askim Thor Hals håper på en ny løsning for pendlerne.

Foto: Martin Tangen Schmidt

Ifølge Hals har Østfold fylkeskommune fått oppdraget med å se nærmere på et nytt busstilbud.

– Vi ønsker at folk skal reise kollektivt. Da er vi nødt til å få til et nytt konsept som kanskje ikke er rent kommersielt, sier ordføreren.

Han håper det nye tilbudet vil være klart når timeekspressen kjører sin siste tur til sommeren.

– Dette tilbudet betyr så mye for så mange. Det er veldig viktig for at kommunene i Indre Østfold skal være attraktive.

– Vi må stå på, for det er kritisk for kommunen om busstilbudet blir nedlagt permanent, sier Hals.