Hopp til innhold

Eksporttabbe ved Haldenreaktoren

Atomreaktoren i Halden bistår den brasilianske marinen. Det strider mot Stortingets forutsetninger, hevder Bellona.

Halden-reaktoren

Institutt for Energiteknikk (IFE), som eier Haldenreaktoren innhentet ikke lisens for å eksportere data fra testingen.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Stadig nye land føyer seg til på kundelista til atomreaktoren i Halden. Nå bistår de blant annet den brasilianske marinen med å utvikle brensel til en atomdrevet ubåt.

Det skriver Ny Tid som før helgen siterte den brasilianske avisen O Estado de São Paulo. Det var den brasilianske avisen som først omtalte testene.

Forsker Nils Bøhmer i Bellona mener utviklingen gir grunn til bekymring.

– Vi er spesielt bekymret for den kunden som er den brasilianske marinen, og at den norske Haldenreaktoren skal bidra til å bedre et annet lands forsvarsevne og militære kapasitet ved å utvikle en ubåtreaktor.

Søkte ikke om tillatelse

Atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona

Nils Bøhmer fra Bellona er bekymret over at Haldenreaktoren bistår den brasilianske marinen med data.

Foto: NRK

Marinen i Brasil skal bygge en forskningsreaktor på land. Den skal gi strøm til befolkningen, men også gi marinen brensel til en ubåt som skal verne om olje- og gassinstallasjoner.

Bøhmer mener dette strider med Stortingets forutsetninger.

– Haldenreaktoren skal bidra til å trygge driften av sivile kjernekraftverk. Å utvikle militær teknologi for et annet land kommer helt på kanten av hva Stortinget er informert om, sier han.

I de etiske retningslinjene og verdigrunnlaget til Haldenreaktoren står det skrevet at det ikke skal «eksporterer teknologi eller materialer som kan benyttes til å styrke en annen nasjons militære evne, uten eksporttillatelse fra Utenriksdepartementet».

Institutt for Energiteknikk (IFE), som eier Haldenreaktoren, hadde ikke søkt Utenriksdepartementet om eksporttillatelse da Ny Tid skrev om saken før helgen. Det bekrefter underdirektør Frode O. Andersen i UD overfor VG i dag.

– På det tidspunktet forelå det ikke noen søknad, men UD har nå fått en søknad om utførselslisens fra IFE til Brasil. Søknaden behandles i tråd med eksportkontrollregelverket,

Mener IFE holder seg til lovverket

Fridtjov Øwre

Prosjektleder ved Haldenreaktoren, Fridtjov Øwre.

Foto: IFE

Prosjektleder ved Haldenreaktoren, Fridtjov Øwre, understreker at de holder seg til lover og regler.

– Det er lov å eksportere militære våpen i dette landet. Vi leverer data for å få godkjent en reaktor. Så jeg synes spranget blir ganske langt.

Er det greit at Haldenreaktoren brukes til å bedre et annet lands forsvarsevne?

– Vi leverer data til marinen, som skal bruke dataene til underlag for sin søknad til sikkerhetsmyndighetene i Brasil for å få lov til å bygge en landbasert forsøksreaktor. Det er det vi skal gjøre, sier Øwre.