Hopp til innhold

Lærere har meldt om over 200 tilfeller av slag, biting eller trusler

Antall varsler om vold og trusler mot lærere i Bærum-skolen har eksplodert de siste månedene.

Barn i skolegård

ILLUSTRASJONSBILDE: Utdanningsforbundet tror det er store mørketall og mange feilrapporteringer om vold og trusler mot lærere i Bærum-skolen.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Vi får rapporter om voksne folk som blir slått av barn. Om spytting, biting, spark, kasting av møbler og slike ting, sier Bjørn Sigurd Hjetland, leder for utdanningsforbundet i Bærum.

 Bjørn Sigurd Hjetland er leder i utdanningsforbundet i Bærum

Bjørn Sigurd Hjetland er leder for utdanningsforbundet i Bærum.

Foto: Haron Hussain / NRK

Han snakker om vold mot lærere. I Bærum-skolen ble det i skoleårets tredje kvartal (fra 3. juli til 3. oktober) rapportert inn 60 tilfeller av vold og trusler.

Det er lærere og andre ansatte som selv melder inn hendelsene.

Så eksploderte antall rapporteringer. For bare mellom 4. oktober og 17. desember ble det meldt inn hele 213 vold og trussel-hendelser.

52 av disse dagene er skoledager, noe som vil si at det skjedde omtrent fire volds eller trusselhendelser om dagen i denne perioden.

– Jeg syntes det er skummelt, sier Hjetland.

Én av fem lærere utsatt for vold

Vold mot lærere i skolen er ikke noe nytt fenomen. Tidligere i år kom en undersøkelse fra Oslo-skolen som viser at 1383 ansatte ble utsatt for en eller annen form for vold i fjor.

En rapport fra Arbeidstilsynet, som har gransket 93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet, viser at vold og trusler er et omfattende problem i barneskolene.

I fjor ble det også gjennomført en landsomfattende undersøkelse blant nesten 1000 lærere. Én av fem svarte at de hadde blitt utsatt for fysisk skade eller vold det siste året.

Opplever at lærere blir truet

Victoria Sansbraaten, Hanna Molvig og Najma Mohamed Ali går i 9. klasse ved en skole i Bærum. De forteller at de ofte opplever at lærerne blir truet av elever. Selv om de sjeldent er vitne til vold, hører de ofte truslene.

– De sier ting som «jeg skal banke deg, jeg slår deg».

– Det er mange stygge ord, men det er ingen som tenker det er helt seriøst.

Victoria Sansbraaten, Hanna Molvig og Najma Mohamed Ali sitter ved et bord inne klasserommet.

Victoria Sansbraaten, Hanna Molvig og Najma Mohamed Ali har hørt lærere blitt truet av andre elever.

Foto: Haron Hussain / NRK

Skolesjefen i Bærum, Siv Herikstad forklarer økningen med at de nå arbeider med å få ansatte ved skolene til å melde fra når det skjer vold eller trusler mot dem.

Hun sier det er de yngste barna som står bak flest tilfeller.

– Vi vet godt hvem disse barna er. Vi har eget team som jobber ute i skolene. Flere av disse barna kan ha fire avvik på en dag, sier hun til NRK.

Store mørketall

Lederen for utdanningsforbundet i Bærum tror det er store mørketall og mange feilrapporteringer. Han antar det har skjedd mer enn 300 vold eller trusselhendelser siden skolestart i august.

– Jeg er bekymret for at dette er bare er toppen av et isfjell. Jeg håper det ikke er det, men ut ifra det vi vet om underrapportering, så er det ting som tyder på at dette bare er toppen.

Under kan du se oversikt over antall innrapporterte volds og trusselhendelser i Bærum-skolen i 2018 og 2019 (frem til 17. desember).

Vold og trusler i Bærum-skolen

Årstall/ kvartal

2018/1

2018/2

2018/3

2018/4

2019/1

2019/2

2019/3

2019/4

Antall

42

56

50

94

73

33

60

213