Ekebergsletta utsatt

Saken om Ekebergslettas framtid er utsatt til neste bystyremøte om tre uker. Årsaken er uklarheten om hvilken betydning et eventuelt statlig vern av sletta vil få for gjennomføringen av Norway Cup. Det var Rødt som foreslo utsettelsen i dagens bystyremøte.