Hopp til innhold

Eirik Jensen-saken: Vil ha gransking av politiet uansett

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener det er behov for en ekstern gransking av politiet uansett om Eirik Jensen dømmes eller frifinnes.

Ankeforhandlingen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett.

Eirik Jensens ankesak er ferdig behandlet for andre gang. Dommen blir kjent fredag morgen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Eirik Jensen får sin dom i Borgarting lagmannsrett fredag morgen.

Han er tiltalt for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj sammen med Gjermund Cappelen, og for grov korrupsjon.

Etter at Jensen ble funnet skyldig og dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, tok daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) initiativ til en ekstern og uavhengig gransking.

Begrunnelsen var at tilliten til politiet var svekket. Daværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, var også åpen for en gransking.

Da ankesaken begynte, snudde Justisdepartementet. De ville ikke vurdere en gransking før en eventuell dom var rettskraftig.

Siden Amundsens oppfordring har tre justisministre kommet og gått uten at det har skjedd noe mer.

Tror publikum har spørsmål

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier til NRK at han fortsatt mener politiet bør granskes.

– Vi mener det bør være en ekstern gransking uansett. Det har vært en stor sak med mye publisitet, det har vært referert veldig mye til det som har skjedd i rettssalen, og jeg tror publikum sitter igjen med mange spørsmål uansett utfall, sier han.

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bolstad mener politiet er helt avhengige av publikums tillit, og at alt som kan granskes, bør granskes.

Det betyr at granskingen også må berøre flere enn bare Oslo-politiet.

– Stikkordet er publikums tillit til at politiet snur hver stein, og ikke driver med noe annet enn å være åpne og ærlige og fremoverrettede i forhold til sitt arbeid, sier Bolstad.

– På tide

Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge har også tidligere reagert sterkt på utsettelsen.

Klinge sier hun har forståelse for at departementet vil vente på en eventuell rettskraftig dom.

– Hvis det viser seg at det kommer en rettskraftig dom mot Jensen nå, er det i høyeste grad på tide med en gransking av Oslo-politiet. Det viser i så fall at systemet rundt Eirik Jensen ikke har fungert. Da er det snakk om både systemsvikt og ledelsesansvar, sier hun.

Justisdepartementet sier de fortsatt venter på en rettskraftig dom. Det betyr i praksis når ankefristen har utløpt eller Høyesterett har behandlet saken ferdig.

En eventuell behandling i Høyesterett vil ikke inkludere skyldspørsmålet. Dette avgjøres av lagmannsretten på fredag.

– En beslutning om en eventuell gransking vil bli tatt når rettskraftig dom i saken foreligger, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

Oslo politidistrikt ønsker heller ikke å kommentere saken før dommen er rettskraftig.