Eiketrær skal beskyttes

Drøyt 1800 gamle eiketrær i Fredrikstad skal bevares. Nå får eierne brev fra kommunen med beskjed om å passe på trærne, hvis ikke kan det vanke bøter.

Eika i Råde

Gamle, hule eikertrær som denne i Råde, er nå beskyttet av norsk lov.

Foto: Tore Kjølstad

– Grunn til at vi sender ut brev nå er at grunneiere ikke kan komme og si at de ikke visst om treet sitt, sier spesialkonsulent Kristin Lugg i Fredrikstad kommune.

Dersom man hugger ned slike eiketrær har man brutt naturmangfoldsloven.

Skygge og estetikk ikke gode nok grunner

For hule og storvokste eiker har fått en beskyttet gjennom naturmangfoldsloven. I slike gamle trær finnes det opptil 1500 arter av sopp, insekter og lav, mange er sjeldne og utrydningstruede.

Det er ikke uten videre lov til å fjerne greiner som skygger for sola eller på andre måter er til sjenanse.

– Estetikk, løvnedfall og skygger er ikke gode begrunnelser. Det må gå på sikkerhet eller samfunnsmessig viktige tiltak som for eksempel kraftledninger eller vann og kloakk, sier Lugg.

Kartlegger trærne

Brudd på forskriften kan straffe seg økonomisk.

– Vi har sanksjoner som bøter, eller noe vi kaller miljøerstatning. Krav om oppretting er det også, men det er i praksis ikke mulig

Fredrikstad kommune har gjennom kartlegging kommet til at de har om lag 1850 store gamle eiketrær som kommer inn under forskriften.

Selv om eika ikke er hul skal den bevares dersom treet har en diameter på minst 63 centimeter, og omkrets på 200 centimeter målt i brysthøyde.