Eiendomsskatt kan bli valgkampsak

Nok en gang diskuterer Oslo Arbeiderparti eiendomsskatt i oppkjøringen til et kommunevalg.

Oslo sett fra Ekeberg

KAN FÅ EIENDOMSSKATT: Leder i Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, vil at boliger og fritidseiendommer over en verdi på ti millioner kroner, og næringseiendommer, skal betale eiendomsskatt i Oslo.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tre partilag foreslår å innføre eiendomsskatt på årsmøtet i Oslo Arbeiderparti førstkommende helg.

Blant de tre er Oslo Arbeidersamfunn og leder Fredrik Mellem.

– Byen vokser jo, og det skal bygges skoler, barnehager og infrastruktur. Alt dette er utfordringer for kommunen, sier han.

– Alarmerende gjeldsutvikling

Fredrik Mellem

Leder i Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, mener at det er helt nødvendig å innføre eiendomsskatt i hovedstaden.

Foto: Olav Juven / NRK

De tre partilagene mener at Byrådet og det borgerlige bystyreflertallet så langt har løst Oslos vekstutfordring ved å kutte i tjenestetilbudet, selge unna kommunal eiendom og ikke minst låne stadig mer penger.

Derfor mener de at det er på tide å gjøre som tre av fire norske kommuner allerede har gjort, og over halvparten av de Høyre-styrte, nemlig å innføre kommunal skatt på eiendom. Både Oppsal Arbeiderparti, Sagene og Torshov Arbeidersamfunn og det største partilaget, Oslo Arbeidersamfunn, stiller seg bak dette på årsmøtet.

– Hovedgrunnen er Oslo kommunes og byrådets egne alarmerende tall over kommunens gjeldsutvikling, sier Fredrik Mellem til NRK.

– Denne gjelda kommer til å vokse radikalt de neste årene, og det å bare basere seg på at gjelden skal vokse i stedet for å gjøre noe med inntektssituasjonen er rett og slett å spille hasard på rentemarkedene, med skoler og sykehjem i Oslo som innsats. Det vil ikke vi være med på.

10 millioner i bunnfradrag

Rune Gerhardsens Ap-SV-byråd innførte eiendomsskatt i 1992, men Høyre-byrådet fjernet skatten da de kom til makten i 1997.

Arbeiderpartiet fortsatte å gå til valg på eiendomsskatt fram til 2007, da det ble vurdert til å være en for dårlig valgkampsak. Det samme skjedde i 2011, da et forslag om skatt kun på næringseiendom var oppe.

– Nå er den økonomiske realiteten en annen, sier Fredrik Mellem og understreker at Oslo Arbeidersamfunns forslag om et bunnfradag på ti millioner kroner for boliger gjør at kun de rikeste vil bli rammet.

– Og med den innretningen som ligger i dette forslaget så vil det i all hovedsak være de som nå får store lettelser i arveavgift og formueskatt som vil måtte betale en liten eiendomsskatt.

Du mener at dette er en moderat eiendomsskatt?

– Landets mest moderate. Det er kun boliger og fritidsboliger til over ti millioner, som skal skatte av verdiene som overstiger ti millioner kroner. Dette blir altså ikke en skatt for hvermannsen. I tillegg blir det også en skatt på næringseiendom i Oslo, sier Arbeiderpartiets Fredrik Mellem.