Egen undersøkelse gir Østfoldpolitiet tommel opp

Innbyggerundersøkelsen politiet har gjennomført viser at østfoldingene føler seg trygge på at politiet gjør jobben sin.

Politiet om undersøkelsen

6000 innbyggere i Norge – og 200 personer i Østfold har svart på undersøkelsen som er utarbeidet av meningsmålingsinstituttet Ipsos MMI. Tallene viser at ni av ti Østfoldinger har tillit til politiet.

– Det jeg er mest fornøyd med er at tilliten til Østfold politidistrikt har økt fra forrige måling i 2012. Nå i 2014 har ni av ti østfoldinger tillit til politiet. Ved forrige innbyggerundersøkelse sa vi at vi var et politidistrikt på gjennomsnittet, sier politimester Steven Hasseldal.

Ifølge politimesteren føler østfoldingene seg trygge.

– De føler at politiet rykker ut raskt når de trenger det, og at vi tar sakene på alvor.

Det at 771 saker har ligget i mer enn ett år hos politiet i Østfold, og at flere dømte har fått strafferabatt som følge av dette, var ikke noe tema i undersøkelsen.

– Nei, det kan vi ikke se i undersøkelsen. Men det er klar det er en viktig faktor. Vi må få kontroll på det og sørge for at det tar kort tid fra lovbrudd skjer til dom faller, sier Hasseldal.