Ny E18 kan bygges til halv pris

Det er mulig å bygge E18 gjennom Asker og Bærum mye billigere enn planlagt. Men bare hvis man fjerner alle de planlagte tunnelene, blant annet forbi Sandvika.

Kø på E18 ved Skøyen

KØKAOS: Trafikkproblemer og kø er ikke et ukjent fenomen for bilistene i Oslo-området.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Dagens E18 gjennom Asker og Bærum er en pest og en plage for dem som bor langs Norges mest trafikkerte motorvei, og for dem som daglig stamper i kø inn og ut av Oslo.

Men er det verdt 40 milliarder kroner å få gjort noe med det? Nei, mener blant andre SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

– E18-planene er altfor store i forhold til behovet, sier Holmås til NRK.

Men fjerner man tunnelene og bygger «billig-vei», forsvinner miljøgevinstene for folk som bor langs veien. Derfor er idéen om en billigere E18 blankt avvist av politikerne.

Billigere alternativ

Knut Gløersen

Prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Knut Gløersen

Foto: Olav Juven / NRK

Stadig flere er kritiske til pengebruken, ikke bare SV og miljøorganisasjoner. I siste møte for sommeren kom Oslo bystyre med et krav om å redusere kostnadene betydelig.

Men er det mulig å bygge veien mye billigere? Ja, ifølge Statens vegvesen. De skisserte på senhøsten i fjor et nytt alternativ gjennom Bærum med hovedvekt på å slippe bussen fram.

– Vi så at vi kunne redusere kostnadene en del. Totalt kom kostnadene for veien gjennom Bærum på rundt 11 milliarder kroner kontra nærmere 20 milliarder for det forslaget som nå er vedtatt, sier prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Knut Gløersen.

20 milliarder kroner er prisen på ny E18 gjennom Bærum uten at det er tatt høyde for eventuelle kostnadsøkninger underveis.

Tilsvarende tall i Asker, der planleggingen er kommet kortere, er om lag 12 milliarder kroner. Det er disse to beløpene som summerer seg til 40 milliarder når man legger på romslige usikkerhetsmarginer.

Artikkelen fortsetter under bildet

Ny E18 over Ramstadsletta

Over Ramstadsletta blir det en dagstrekning før nye E18 dukker inn i tunnelen igjen midt på bildet. Montasje i retning Oslo.

Foto: Statens vegvesen

Billigløsning med egen bussvei

Statens Vegvesens billigløsning gjennom Bærum inneholdt følgende elementer:

  • Egen bussvei ved siden av E18.
  • Egne tunneler kun for bussveien på strekningene Startourbygget - Strandkrysset og Ramstadsletta - Lakseberget.
  • Egen bru for bussveien forbi Sandvika
  • Bærumsdiagonalen med kollektivfelt i tunnel mellom E18 ved Strand og Gjønnes.
  • Ny adkomst med kollektivfelt til Fornebu vestfra.
  • Gjennomgående sykkelvei.
  • Nødvendige tiltak på dagens E18.

– Man får ikke tunnel forbi Sandvika, slik at hele gevinsten med å utvikle Sandvika blir borte. Det blir faktisk ingen tunneler for gjennomgangstrafikken i det hele tatt og dermed ingen bedring av bomiljøet i Bærum, sier Gløersen.

Saken ble lagt fram for styringsgruppen for Oslopakke 3, der vegdirektøren, jernbanedirektøren, fylkesordføreren i Akershus og samferdselsbyråden i Oslo sitter. Den ble også presentert for den bredt sammensatte politiske referansegruppen for Oslopakke 3.

Billigløsningen ble raskt avfeid. Å bruke noe som fortsatt er veldig mye penger og miste så mange av miljøgevinstene, ble ansett som fullstendig uaktuelt.

– Ingen drastiske endringer

Da Bærum vedtok E-18-planene gjennom kommunen i juni, fastholdt kommunestyret at to tredeler av veien skal legges i tunnel. Dermed er det lite penger å knipe inn for Knut Gløersen og veiplanleggerne.

– Det betyr at vi ikke kan gjøre drastiske endringer nå, men besparelser på enkeltelementer kan det fortsatt være mulig å få til, sier Gløersen.

Statens vegvesens planer for E18

STORE PLANER: Slik vil det se ut på Slependen hvis dagens E18-planer blir realisert.

Foto: Statens vegvesen