Hopp til innhold

E18 kan slankes med ti milliarder

Men da blir det ingen egen bussvei, ingen egen sykkelvei, færre tunneler og mer støy og eksos for dem som bor langs veien.

E18 Høvik samlevei

KAN RYKE: Slik ser Statens vegvesen for seg lokalveien på toppen av E18-tunnelen på Høvik. Egen bussvei til venstre og ekspressykkelvei til Høyre. Å skrinlegge Høvik-tunnelen er en av mulighetene som beskrives i slankenotatet.

Foto: Statens vegvesen

– Hvis man tar bort noen av disse komponentene, faller det man tidlig sa at man skulle ordne opp i bort, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

Hun er sentral i reforhandlingen av Oslopakke 3, der Oslo- og Akershus-politikerne skal bli enige om hvilke vei- og kollektivprosjekter som skal nå opp i kampen om pengesekken.

I forbindelse med reforhandlingen har Statens vegvesen etter ønske fra politikerne vurdert muligheten for å slanke prosjektet.

36 milliarder

Anette Solli

Anette Solli, fylkesordfører i Akershus (H).

Foto: Olav Juven / NRK

Utgangspunktet er dagens plan for E18 gjennom Asker og Bærum, der det mest oppdaterte kostnadsanslaget er 36 milliarder kroner (40 milliarder med usikkerhet). Gigantprosjektet består av følgende hovedelementer:

  • Ny E18 Lysaker–Drengsrud: 17,3 km hvorav 9,3 km i tunnel eller lokk.
  • Bærumsdiagonalen mellom E18/Fornebu-området og Bærumsveien på Gjønnes: 2.2 km tunnel.
  • Egen bussvei: Ca. 16 km hvorav 1,1 km tunnel + terminaler i Asker og på Lysaker.
  • Sykkelekspressvei: ca. 16,5 km.

Ut med tunneler

I slankenotatet som NRK har fått tilgang til ramser Vegvesenet opp en rekke enkeltelementer som til sammen utgjør 9,6 milliarder kroner.

Tunnelene forbi Asker og Sandvika er beholdt, men ekspressykkelveien er borte, den egne bussveien erstattet med ordinære kollektivfelt, tunnelene forbi Høvik og Holmen fjernet og Bærumsdiagonalen skrinlagt.

E18 Sandvika

BARRIERE I DAG: Hvis også tunnelen forbi Sandvika skrinlegges, kan man plusse på ytterligere sju milliarder kroner på besparelsen på 9,6 milliarder, antyder notatet.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Det vil gå på bekostning av kollektivtrafikk og miljø langs veien. Veien i seg selv, altså motorveien med tre felt i hver retning, er ikke så veldig utslagsgivende der den ikke går i tunnel. Det er tunnelgrepet som er kostnadsdrivende, sier Anette Solli.

Hun sier at slankenotatet viser at det ikke er mulig å redusere prosjektet noe særlig.

– Det er vanskelig å slanke prosjektet uten å miste fordelene for kollektivtrafikken, uten å miste fordelene som ren luft og mindre støy gir, og uten å miste en egen gang- og sykkelvei.

– Det man må ta inn over seg er at det grepet man skal gjøre i Asker og Bærum, er akkurat det samme grepet som man har gjort i Bjørvika og mellom Ulven og Sinsen, sier fylkesordføreren i Akershus.

Skuffet miljøbyråd

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sitter på motsatt side av forhandlingsbordet for Anette Solli.

Hun gikk til valg på å skrinlegge dagens E18-planer og stiller i Oslopakke 3-forhandlingene med byrådserklæringen i ryggen:

Med utgangspunkt i klima- og miljømålene vil byrådet gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes.

Byrådseklæringen i Oslo
Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo (MDG).

Foto: CF-Wesenberg

Berg er skuffet over rapporten. Hun sier at Statens vegvesen i stedet for å ta ut enkeltelementer av en gammel plan burde fortalt hvordan veien kan bygges samfunnsøkonomisk lønnsomt og i tråd med klimamålene.

– Jeg syns det er rart at Vegvesenet foreslår å kutte de delene av prosjektet som er de viktigste, nettopp det å legge til rette for sykkel og sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

– Jeg hadde håpet av Vegvesenet kom opp med et forslag som ville gjøre dette til et samfunnsøkonomisk nyttig prosjekt og legge til rette for myke trafikanter og de som reiser miljøvennlig, sier Lan Marie Nguyen Berg.