Hopp til innhold

Her må nye E18 graves opp igjen

Samferdselsdepartementet har instruert vegvesenet om å utbedre feilen som ble gjort da Trarabekken skulle føres under nye E18 i Eidsberg. Dermed utsettes åpningen.

Rørtabbe

Det store røret skulle ført bekken under veien, men ble lagt nesten en meter for høyt. Nå må nye E18 graves opp igjen.

Foto: Pétur Níelsson/NRK

Druknede jorder

Om fem dager skulle egentlig E18-strekningen i Indre Østfold åpnes. På grunn av flomproblemer må veien graves opp igjen og åpningen er utsatt.

Foto: foto: privat
Michael Authen foran jordene

Bonde Michael Authen har mistet en femtedel av jordene sine på grunn av tabben.

Foto: NRK/Pétur Níelsson

To bønder i Eidsberg mistet til sammen 40 mål matjord på grunn av en målefeil hos Vegvesenet. Kornet som ble dyrket på jordene tilsvarte 25 000 brød i året.

I dag offentliggjorde Samferdselsdepartementet at åpningen av veistrekningen må utsettes.

– Det er gjort en feil, og det har Statens vegvesen også sagt de har gjort. Det er blitt gjennomført noen tiltak som grunneier ikke var fornøyd med. Vi har hatt en god dialog med Vegdirektoratet og Statens vegvesen og har blitt enige om at de skal sette seg ned og få en god løsning for å rette opp feilen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud.

Bonden jubler

– Den planlagte åpningen på mandag er utsatt på ubestemt tid, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen til Smaalenenes Avis.

For nå må veien graves opp og feilen må rettes.

Her får Morten og Michale Authen den første telefonen fra vegvesenet om et møte i neste uke.

Her får Morten og Michale Authen den første telefonen fra vegvesenet om et møte i neste uke.

Foto: Petur Nielsson / NRK

– Det er helt utrolig å få den beskjeden. Jeg er ordentlig glad for at vi blir hørt i denne saken. Vi har håpet så lenge som mulig at det skulle skje noe, sier Bonde Michael Authen.

Trarabekken som alltid har gått mellom jordene hans skulle legges i rør under nye E18 sør for gården. Men på grunn av en målefeil hos Vegvesenet ble røret lagt nesten en meter over vannkanten.

Et mindre rør ble lagt ved siden av det opprinnelige, men dette makter ikke å ta unna vannet. I det flate landskapet betyr det at en femtedel av jordene blir oversvømt ved normal flom og er dermed er ubrukelige.

– Det har vært en lang kamp. Vi har slåss lenge for å bli hørt. Det føles godt nå at vi har kommet gjennom og blir hørt politisk. Det er en liten seier at vi kanskje kan få en løsning på dette, sier Michael Authens sønn, Morten Authen.

LES OGSÅ:

Grunneiere ga tilbakemelding tidlig

Grunneiere i området ble i 2010 oppfordret til å komme med innspill til byggingen før den startet. Authen varslet allerede da om at Trarabekken fort stiger ved nedbør, og påpekte at et rør som skulle føre den under veien måtte ligge tilstrekkelig dypt.

Men Vegvesenets målinger ble gjort på vinteren og det ble ikke tatt hensyn til is. Dermed ble røret liggende for høyt. Vegvesenet innrømmer at det ble gjort feil, men sier den ble oppdaget for sent.

– Det som er viktig nå er å se fremover og løse den konflikten som har vært. Vi har hatt interne møter og en god dialog. Nå setter partene seg ned og finner en god løsning. Vi skal få løst saken, lover Hokksrud.

Vegvesenet ga bøndene tilbud om erstatning som tilsvarer inntekten fra det rammede området omtrent tjue år frem i tid. Det var ikke grunneierne interesserte i.

– Det har hele tiden vært helt uaktuelt. Vi har følt på presset, men har hele tiden ment at en erstatning ikke er løsning på det problemet, sier Morten Authen.

LES OGSÅ:

Motorvei til besvær

E18-parsellen gjennom Indre Østfold har vært forfulgt av flere hendelser som har skapt problemer og økte kostnader.

Mellom Krosby i Askim og Knapstad i Hobøl ble den nye veien raskt ødelagt av telehiv. Den gangen var det fordi det var brukt for store steiner i forsterkningslaget.

Den lille øyenstikkeren «Blodrød høstlibelle» sørget for at prosjektet ble fordyret med 15 millioner kroner.

Ved myrområdet rundt Brutjern i Ørje, like ved svenskegrensen, finnes den største forekomsten av denne arten i Norge. Og akkurat her skal den nye E18 gå.

– Det har gjort at vi måtte ha en mye lenger bru enn det vi hadde tenkt, uttalte prosjektleder Elin Bustnes Amundsen til NRK.no den gang.