20 Nav-ansatte trolig E.coli-syke

Flere ansatte ved landets største Nav-kontor har trolig blitt smittet av E.coli i dårlig drikkevann etter gravearbeider.

Gravearbeider utenfor Nav-kontoret i Fredrikstad

Prøver som er tatt av drikkevannet viste spor av E.coli-bakterier.

Foto: Anette Torjusen/NRK

– Forrige fredag fikk vi et uttak av så mange som over 20 mennesker. Vi lurte på om det kunne være noe i vårt miljø som forårsaket det, så vi fikk gjennomført noen vannprøver. Det viste seg at deler av drikkevannet vårt var infisert, sier lederen ved Nav-kontoret Arne Hæhre til NRK.

Kontoret i Fredrikstad har rundt 200 ansatte totalt, og Hæhre sier at de har merket sykdommen godt i den daglige driften.

– 20 personer borte i den daglige driften, parallelt med ferieavvikling, er ganske heftig. Vi måtte områ oss ganske kjapt forrige fredag. Men over helgen var de aller fleste tilbake igjen.

Kan gi diaré

Gravearbeider utenfor NAV i Fredrikstad

Det gjennomføres omfattende gravearbeider i umiddelbar nærhet til Nav-kontoret i Fredrikstad.

Foto: Anette Torjusen/NRK

Kommuneoverlege Sofie Danielsen i Fredrikstad bekrefter overfor NRK at vannprøver som ble tatt utenfor bygget forrige tirsdag viste spor av E.coli.

– Det er en type E.coli-bakterie som kan forekomme i jordsmonn. Den kan gi lettere diarétilstander, sier Danielsen.

Prøvene ble gjort i Gunnar Nilsens gate i forbindelse med at det ble koblet på en kum.

– Dette er for å se om det kommer forurensing fra ledningsnettet, forklarer hun.

Danielsen kan ikke utelukke at sykdomstilfellene ved Nav-kontoret kan settes i sammenheng med gravearbeidene.

– Det er absolutt sannsynlig at det kan ha med dette å gjøre. Vi kan i hvert fall ikke utelukket det.

Må koke vannet

Den aktuelle delen av vannettet går til fire adresser i Fredrikstad sentrum. I tillegg til å være koblet til Nav-bygningen er Rica City Hotell koblet på vannettet.

Der har de ifølge kommuneoverlege Danielsen ikke blitt rammet av sykdom som følge av drikkevannet.

– Men i og med at de driver den type virksomhet som de gjør, så jobber man nå med å få til en midlertidig løsning for vannforsyning der.

De andre adressene har fått beskjed om å koke vannet før det brukes. Dette gjelder Nygaardsgata 46, Gunnar Nilsens gate 12 og 14 og Bryggeriveien 2.

Trenger to rene prøver

Det har foreløpig ikke kommet inn beskjed om sykdomstilfeller på andre adresser i området.

– Hvis man koker vannet, så tar det knekken på det som er av forurensning. Det er bare å fortsette med å koke vannet til man får beskjed om det motsatte. Vi har fortsatt å ta prøver nesten daglig.

Prøver som ble gjort mandag denne uken viste fremdeles tegn på noen form for bakterier, men da ble det ikke gjort funn av E.coli.

– Vi vil fortsette å ta prøver til det foreligger to helt rene prøver.

Frem til det har de tatt enkelte forholdsregler ved Nav-kontoret.

– Vi har restriksjoner internt i bygget hos oss at vi ikke bruker dette vannet til verken drikkevann eller til å trakte kaffe. Men vi har flere drikkevannsinntak. Enkeltområder er fine og har vært det hele veien, sier Nav-leder Arne Hæhre.