Dyrt å kvitte seg med sjefer

Halden kommune har fjernet rådmann og tre kommunalsjefer på under ett år. Slikt koster.

Halden kommune rådhuset

EN RÅDMANN OG FIRE KOMMUNALSJEFER I MINUS. Ledersjiktet i Halden kommune er betydelig endret på et år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den første av toppsjefene, som ble fjernet i Halden kommune etter at Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet overtok makten etter valget i 2011, var rådmann Per Egil Pedersen.

I mars i fjor stemte et enstemmig kommunestyre for at Pedersen ikke lenger skulle være rådmann.

Han fikk tilbud om å bli daglig leder i det helkommunale selskapet Halden Byutvikling AS.

Derfra og ut har kommunalsjefene forsvunnet en etter en.

Les:

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas i Halden

ØNSKET IKKE Å FORTSETTE. - Manglende rammebetingelser uten noen vedtak om retning, eller strategi, gjør det umulig for meg å ha ansvaret videre, sa Bråtekas i august 2012.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

Tre kommunalsjefer i minus på under et halvt år

Marie Axelsen forlot sin kommunalsjefstilling innen skolesektoren i mars i fjor på frivillig grunnlag. Hun hadde fått seg en jobb annet sted i landet.

Deretter ble det kjent at kommunalsjef i teknisk og kultur, Åsmund Bråtekas, ikke ønsket å fortsette i sin jobb.

I en uttalelse til Halden Arbeiderblad i august i fjor sa Bråtekas at det var hans eget valg å fratre stillingen.

Han ga overfor avisen uttrykk for at det var for få saksbehandlere på flere av de områdene han hadde ansvaret for, noe som førte til forsinkelser. Han var også misfornøyd med budsjettet for 2012, der han mente budsjettrammene var altfor små til å lykkes.

- Manglende rammebetingelser uten noen vedtak om retning, eller strategi, gjør det umulig for meg å ha ansvaret videre, sa Bråtekas til Halden Arbeiderbald.

Helse- og sosialsjef Gunn Kleve var den neste av kommunalsjefene, som forsvant. Den 30. august i fjor meldte Gunn Kleve, at hun ikke lenger ønsker å fortsette som leder.

- Kommunalsjef helse og omsorg, Gunn Kleve, fratrer stillingen med virkning fra 01.09.2012. Gun Kleve fortsetter å arbeide i Halden kommune, sa konstituert rådmann Eivind Hansen til NRK.no, da hennes avgang ble kunngjort.

Les også:

Eivind Hansen

STILTE KRAV TIL LEDERNE. Tidligere konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen, mener ledere som ikke lykkes, ikke kan få fortsette.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

- Stilte krav, men innfridde ikke

Den senere tid har det pågått en kraftig diskusjon i Halden etter at det relativt nylig ble kjent at konstituert kommunalsjef i teknisk og kultur, Lars Th. Larsen, ikke fikk fortsette i jobben, og dernest ble det kjent at enhetsleder i teknisk etat, Asbjørn Montelius, mente det pågikk en prosess fra kommunen mot ham.

Halden Arbeiderblad har omtalt sakene, og det er via anonyme kilder hevdet at det er Høyres ordfører Thor Edquist, som står bak prosessene med å fjerne lederne som nå er borte eller kan være på vei ut.

Edquist har på sin side benektet Halden Arbeiderblads artikler, og ordføreren har hevdet at rådmannen som ble konstituert i mars i fjor - Eivind Hansen, på selvstendig grunnlag har hatt hånd om personalpolitikken.

- Det er jeg alene som har håndtert avgangene til de forskjellige kommunalsjefene. Dette er saker ordføreren ikke var borte i, sier Eivind Hansen til Halden Arbeiderblad.

Hansen sier til avisen, at Bråtekas og Kleve kom til ham og sa at de ikke maktet oppgaven innenfor de rammer som ble gitt.

- Til det er det å si at dersom du som leder ikke klarer din oppgave innenfor de rammene arbeidsgiver setter, må du bare forlate stillingen, sier Hansen.

Les også:

Beholdt goder

Da Åsmund Bråtekas og Gunn Kleve ville forlate sine stillinger som kommunalsjefer, ble det i august i fjor undertegnet en avtale med hver av dem om frivillig endring av arbeidsforhold med kommunen.

Av innsyn NRK har hatt i avtalene står å lese at Bråtekas beholdt lønnen han hadde, som per 1. mai i fjor var 746 640 kroner.

Han beholdt også ordningene med dekning av utgifter til mobiltelefon, hjemmekontor og to aviser, og han fikk videreført sine fem ekstra feriedager han som etatssjef hadde, da han gikk over i stilling som spesialrådgiver.

Gunn Kleve hadde per 1. mai 2012 756 840 kroner i årslønn.

Hun beholdt lønn og dekning av utgifter til hjemmekontor, mobiltelefon og sine fem ekstra feriedager fra etatsjefstillingen, da hun forlot jobben.

I ettertid er Kleve ansatt som folkehelsekoordinator i Halden kommune.

Erstatning for ubehageligheter

Lars Th. Larsen ble konstituert i jobben etter at Åsmund Bråtekas bad om å bli fritatt fra stillingen som sjef for teknisk og kultur.

I desember i fjor varslet Fagforbundet i Halden kommune Lars Th. Larsen til rådmannen.

Larsen varslet på sin side Eivind Hansen, som da var konsituert som rådmann, i januar i år.

Etter dette ble det oppnådd en avtale mellom partene, om at Larsen ikke lenger skulle være konstituert sjef i teknisk og kultur.

Halden Arbeiderblad skriver onsdag at sluttavtalen mellom Larsen koster kommunen 1,2 millioner kroner.

Larsen fratrer ifølge Halden Arbeiderblad formelt stillingen sin den 1. september i år, og går deretter over på AFP. I hans avtale ligger at han har permisjon med full lønn fram til 20. juli, og han avvikler deretter ferie, før han går av.

Av totalbeløpet på 1,2 millioner kroner er 730.000 kroner kompensasjon, mens 120.000 kroner er gitt til Larsen i oppreisning for ubehageligheter han ble utsatt for i forbindelse med avgangen.

Ny sak på vent

Teknisk etat i Halden kommune har vært under press i lang tid.

Rundt håndteringen av enkeltsaker har det oppstått mye støy, og det er fra politisk hold gitt uttrykk for at støy-sakene er uheldig for Halden kommunes rykte.

Både tidligere rådmann Eivind Hansen og ordfører Thor Edquist har reist kritiske spørsmål rundt teknisk etats arbeidsmåter og prioriteringer.

Asbjørn Montelius, som er enhetsleder i teknisk etat, hevder i Halden Arbeiderblad at Halden kommune har iverksatt prosesser overfor ham, og at kommunen ønsker å få ham fjernet.

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon- NITO som er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, har varslet at de vil støtte Asbjørn Montelius i hans sak overfor Halden kommune.