Dyre psykiatriplaner

Uansett hvor Sykehuset Østfold samler psykiatritilbudene i Fredrikstad vil det koste flere hundre millioner kroner, skriver Fredriksstad Blad. Tilbudene skal samles i 2020. Mandag skal Sykehuset Østfolds styre avgjøre om de skal renovere St Joseph-bygget, eller leie et bygg nær sentrum. St. Joseph må trolig renoveres for over 300 millioner, mens en leiekontrakt vil koste mer enn 20 millioner kroner i året. Hva som blir dyrest over tid er ikke klart.