Dyr ulvesommer

Kostnadene etter sommerens ulveangrep på sau i Hurdal, Hadeland og Toten er beregnet til nær 3,5 millioner kroner. Rundt 300 sau er så langt tatt i sommer. Det viser oversikten som fylkesmannen i Oppland har sendt Klima- og miljødepartementet.