Hopp til innhold

Dyr administrasjon av ungdomskort

Østfold fylkeskommune bruker like mye penger på å administrere en rabattordning for ungdom, som de bruker på selve selve rabattavtalene.

Inger-Christin Torp fra Østfold Arbeiderparti

Inger-Christin Torp fra Østfold Arbeiderparti med det såkalte KODE-kortet som gir ungdom rabatt på kulturarrangementer.

Foto: Jørgen Gangstøe / NRK

Det kommer frem i fylkesrådmannens innstilling til tirsdagens møte i opplæring- kultur- og helsekomoteen i fylket.

– Helt nødvendig, sier leder for komiteen Inger-Christin Torp fra Arbeiderpartiet.

– Skal øke interessen for kultur

Tilsammen bruker Østfold fylkeskommune 723.700 kroner på ordningen, som gir ungdom i fylket rabatter på kulturarrangementer.

Det såkalte KODE-kortet skal sørge for at ungdom får en bredere interesse for kultur, ved at fylkeskommunen ordner rabatter til for eksempel opera- og teaterforestillinger, konserter, festivaler og andre kulturarrangementer over hele fylket.

«Av bevilgningen fra fylkeskommunen som går til kulturkortet, går 603.000 kroner til lønn- og administrasjon, mens kun 120.700 kroner, sammen med det statlige tilskuddet, går til å dekke alt av markedsføring, refusjonsavtaler, trykksaker og lignende», skriver fylkesrådmann Atle Haga Andreassen.

En prøveordning

Østfold er med på en prøveordning for å teste ut kulturkortet, som kan bli en landsomfattende ordning på sikt. Dermed får også fylket 550.000 kroner i støtte fra staten.

De statlige midlene går kun til selve rabattordningen - dermed går det nesten like mye til lønn- og administrasjon som til selve ordningen også hvis man tar med disse pengene i regnestykket.

– Jeg kan forstå at folk stusser over at så mye penger tilsynelatende går til å administrere ordningen. Men det er altså snakk om en fulltidsstilling som vi er avhengig av for å holde kontakt med arrangører og gjøre alt praktisk som må til, forklarer komitéleder Torp til NRK.no.

– Denne personen hjelper ungdommen og er en svært viktig del av tilbudet, fortsetter Torp.

– Uforståelig pengebruk

Høyres representant i opplæring- kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Rolf S. Klerud, reagerer kraftig på pengebruken.

– Vi har diskuterert dette i gruppemøtet i Høyre og vi stiller store kritiske spørsmålstegn ved administrasjonskostnadene som fylkespotten brukes til her.

– For oss virker det uforståelig at det ikke skulle være mulig å sette vedkommende som administrerer denne ene oppgaven til også å gjøre andre ting for fylket. Da kunne man rettferdiggjort pengebruken.

– At det skal gå nesten fem ganger så mye til administrasjon som til selve ordningen fra fylkets side virker uforståelig for oss, sier Klerud.