Dumpet søppel rett i sjøen

– Et kjempestort problem, mener WWF.

En ansatt i WWF-Norge kom over masse søppel som var dumpet ved Alværn brygge på Nesodden da han var ute og dykket.
Video: Fredrik Myhre/WWF-Norge.

På søndag oppdaget flere dykkere at noen har dumpet store mengder søppel i sjøen ved Alværn brygge på Nesodden. Video: Fredrik Myhre/WWF-Norge.

Fredrik Myhre

Fredrik Myhre.

Foto: WWF-Norge
Stefan Ogden

Stefan Ogden.

Foto: Privat

– Det er tydelig å se at noen her bare har kjørt bilen ned til brygga og dumpet avfallet sitt i havet, og det utgjør en fare for livet der. I tillegg er det noe der nede som «svetter», da det til stadighet flyter opp noen oljedråper, sier dykker og havmiljørådgiver hos WWF-Norge Fredrik Myhre.

Søndagens dykketur ble ikke den naturopplevelsen den aktive dykkeren hadde sett for seg. Rett ned fra Alværn brygge på Nesodden har noen dumpet alt fra hekksakser til patroner.

Da Myhre og flere venner var på samme sted for noen uker siden var det ikke så mye skrot.

– Hvem i alle dager gjør slikt som dette? Oslofjorden er allerede full av søppel, og det siste den trenger er påfyll som dette, sier dykker Stefan Ogden.

Gratis å levere inn el-varer

Størsteparten av avfallet som ble funnet er elektroniske varer som inneholder miljøfarlige stoffer. For å unngå at slikt utstyr ikke havner i naturen har det blitt gratis å levere inn gamle el-varer i butikker som selger elektronikk.

– Dette er miljøkriminalitet av verste sort og totalt unødvendig, sier Myhre.

Fordi det ikke koster noe å levere inn elektronikk skjønner ikke havmiljørådgiveren hva som får folk til å dumpe skrotet sitt i fjorden.

– Man skulle tro at folk hadde mer kunnskap om hvor skadelig denne type søppel er for miljøet.

Også dykkervennen Alexander R. Thomassen er sjokkert over hva de fant på søndag.

– Det er helt utrolig å se hva folk finner på å kaste i havet. Tror de at dritten bare forsvinner av seg selv, eller bryr de seg rett og slett ikke om at dette forurenser våre havområder?

Få blir tatt

Thomas Hartnik

Thomas Hartnik.

Foto: Fotograf John Petter Reinertsen

– Jeg tror mange ikke vil betale for å kvitte seg med avfallet og derfor kaster de det i sjøen. Men det koster jo bare litt over en hundrelapp for å levere et billass hos avfallsleverandørene.

Det sier Thomas Hartnik seksjonssjef for avfallsbehandling og grunnforurensning i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Hartnik innrømmer det er vanskelig å anslå hvor stort problemet er ettersom det ikke er lett å oppdage og få blir tatt.

– Skulle du oppdage at noen har kastet skrotet på sjøen bør du først varsle kommunen, som er ansvarlig for å rydde opp, og eventuelt anmelde det til politiet.

De som blir tatt risikerer bøter.

Et økende problem

Ifølge WWF-Norge er marin forsøpling et stort globalt problem som bare øker i omfang. Hvert år ender over 6,4 millioner tonn søppel opp i verdenshavet og hovedandelen er plastikk.

– En million sjøfugl, 100 000 sjøpattedyr og et ukjent antall fisk og virvelløse dyr skades eller drepes hvert år på grunn av denne søpla, sier Fredrik Myhre.

Plastikken bruker mange hundre år på å brytes ned og utgjør en stor miljørisiko for livet i havet.

– Vi er nødt til å bli flinkere til både å redusere vårt forbruk og ikke minst resirkulere mer av avfallet vårt.

Dykkere oppdaget søppel i Oslofjorden

Dykkerne Roger Carson (t.v.) og Stefan Ogden (t.h.) var med å oppdaget søppeldumpingen på Nesodden.

Foto: Fredrik Myhre/WWF-Norge

Etterlyser tiltak

Av avfallet som kastes på sjøen synker 70 prosent av det, 15 prosent flyter i overflaten, mens 15 prosent skylles opp på land.

– På enkelte strender er bunnen så å si dekket av tomflasker og ølbokser. Det legger jo ikke de som bader merke til, men det er godt synlig for oss som dykker, sier Myhre.

Frem mot 2030 anslår estimater at det vil være en økning på 70 prosent av søppel i havet. Dette mener WWF er meget skremmende prognoser og aktivitet som forhindrer dette trengs umiddelbart.

– For eksempel må vi sørge for at ny søppel ikke havner i havet. Det hjelper ikke å ha store ryddeaksjoner når det likevel kastes nytt søppel på sjøen. Staten må sørge for at kommunene får nok penger til resirkulering, og du og jeg er nødt til å kildesortere riktig.

Esker med patroner ble funnet i Oslofjorden

På ammunisjonseskene som ble funnet utenfor Alværn brygge stod det «15 stk 6,5 m/m skarp, geværpatron, D kule, Raufoss 1945».

Foto: Fredrik Myhre/WWF-Norge