Du vet du ikke skal, men du gjør det allikevel

Vi lader stadig flere elektriske artikler om natta, selv om vi i mange år har blitt frarådet å gjøre nettopp det. Risikosport, sier de som jobber med el-sikkerhet.

Mobil og PC i sengen

I mange år har vi fått høre at vi ikke skal lade for eksempel mobiltelefonen om natta. Allikevel er inntrykket til de som kontrollerer elsikkerheten at vi faktisk har blitt dårligere.

Foto: Camilla Veka/NRK

– Dette her er skummelt for her kan det ta fyr. Det er giftige gasser som du puster inn og vi sovner. Så det er risikosport så det holder.

Kåre Stabu

Kåre Stabu er elsikkerhetsingeniør.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Vi er med på el-tilsyn i Hønefoss, sammen med elsikkerhetsingeniør Kåre Stabu. Han starter kontrollene sine med sikringsskapet, men beveger seg alltid raskt innom soverommet for en ekstra sjekk.

Der finner han ofte det han misliker mest – mobilladere.

– Som jeg pleier å si, jeg tar det med meg og så har jeg utsalg en gang i året, ler Stabu.

– Jeg vet jo egentlig at man ikke skal gjøre det. I hvert fall om natta. Man må skjerpe seg. Det er greit å få litt refs der, sier Ida Hope, som er den som har besøk av eltilsynet.

Kåre Stabu og Ida Hope snakker om elsikkerhet

Kåre Stabu og Ida Hope snakker sammen om elsikkerhet i hjemmet.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Bedrer seg ikke

En undersøkelse fra 2016 utført av TNS Gallup for blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at sju av ti nordmenn lader mobilen om natten.
Lite tilsier at det har blitt noe bedre de siste årene, mener Stabu. Han får støtte fra det lokale eltilsynet.

Vebjørn Sortebekk

Vebjørn Sortebekk er fagansvarlig for eltilsynet ved Ringerikskraft nett

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg tror vi er høyere enn det. Jeg tror det er flere enn sju av ti som lader om natta, sier Vebjørn Sortebekk, fagansvarlig for eltilsynet ved Ringerikskraft nett.

– Vi ser fortsatt at det er ekstremt mange som lader om natta. Og nå gjelder det også ståhjulinger og elsykler. Det kan like gjerne begynne å brenne i det, og da er det mye større brannenergi enn i en mobiltelefon, sier Sortebekk.

Kontrollerer på nye måter

Folks ladevaner har ført til at kontrollene har endret seg. Tidligere var det mest fokus på tilstanden til det elektriske anlegget. Nå er det like mye kontroll av bruken av elektriske artikler.

– Hvor ofte lader du om natta?

Mobillader ved senga

Ida Hope hadde mobilladeren ved senga. Hun syntes det var greit å få litt refs.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Hver natt? Ja, hver natt. Jeg må bare skjerpe meg. Man vet jo egentlig at det kan være farlig, så det er greit å få en påminnelse, forteller Hope.

– Veldig mange branner som skyldes elektriske feil stammer ikke fra det elektriske anlegget, men det er elektrisk utstyr og feil bruk av elektrisk utstyr. Det har blitt veldig mye ladeutstyr i boliger i dag, og det er en kilde til brann, sier Sortebekk og legger til:

– Det har i mange år vært et veldig fokus på vaskemaskiner og tørketromler. De fleste har én vaskemaskin og én tørketrommel, mens man gjerne har 20–25 ladere i en bolig. Det er like ofte brann i en lader som i en vaskemaskin. Da er jo risikoen mye høyere der.