Du kan ha 30 forskjellige leger

 

Lege illustrasjonsfoto
Foto: Comnet / Scanpix

Blir du lagt inn på sykehuset, er det svært sjelden at du får utpekt en egen ansvarlig lege, slik loven gir deg rett til.

Det finnes eksempler på pasienter som har måttet forholde seg til mellom 20 og 30 leger i løpet av kort tid. Det forteller Anne-Lise Kristensen, som er pasientombud i Buskerud.

- Du har krav på en egen kontaktlege på sykehuset. Vedkommende skal samordne all informasjon om helsetilstanden din, og sørge for at du, pårørende eller fastlegen får den når de trenger den, sier hun.

Føler seg uønsket

Det var nær 550 pasienter som klagde over sykehusbehandlingen til pasientombudet i Buskerud i fjor. De fleste klagene gjaldt Sykehuset Buskerud. Folk er oppgitt over at de ikke får informasjon. Pasienter som ikke vet hva de feiler, og som har store smerter, blir kasteballer mellom avdelinger og spesialiteter.

Og de opplever seg faktisk som uønsket i møte med helsetjenesten. Psykiatriske pasienter som skal dele sine innerste tanker og følelser med behandlerne, må ta til takke med stadig nye behandlere. Og de oppnår kanskje aldri tillit, heter det i årsrapporten fra pasientombudet.

- Noen ganger lurer jeg på om det handler om respekt for pasienten. Man må bli flinkere til å  sette seg inn i pasientens situasjon og skjønne på hvilken måte man skal gi informasjon, sier Kristensen.

Halfdan Aas er administrerende direktør ved Sykehuset Buskerud. Han sier de skal gjøre så godt de kan for å bedre situasjonen for pasientene.

- Nå er det heldigvis et fåtall som klager, men vi tar hver klage svært alvorlig, og har helt klart ting å lære, sier han.