Du kan få dobbel skatt

Drøyt 2100 arbeidstakere i Oslo risikerer å måtte betale dobbel skatt fordi arbeidsgiver ikke oppgir riktig fødsels- og personnummer.

Nå kommer selvangivelsen

For 2010 er det i dag omtrent 500 arbeidsgivere i Oslo som har levert godt over 2000 lønns og trekkoppgaver med manglende fødsels og personnummer. Feil opplysninger fører til at det ikke registreres at de har betalt skatt.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Feil opplysninger fører nemlig til at det ikke registreres at de har betalt skatt.

– Skatten som er trukket i lønningen deres blir ikke godskrevet i ligningen, og da må man betale skatt en gang til, sier kemner Astrid Rosenqvist.

Hun er lei av at arbeidsgivere slurver med opplysninger om ansatte i lønns- og trekkoppgaven.

Totalt kan arbeidstakere tape 15 500 000 kroner på arbeidsgivernes slurv. Det vil kemneren ha en slutt på.

– Bedriftene må lære

For 2010 er det i dag omtrent 500 arbeidsgivere i Oslo som har levert godt over 2000 lønns og trekkoppgaver med manglende fødsels og personnummer.

For skatteåret 2009 ble hele 700 personer stående igjen som uidentifiserte ansatte i Oslo. Mange av disse kan man anta har betalt dobbelt skatt fordi man som uidentifisert ansatt ikke får skatten du har betalt godskrevet i likningen. Det vil altså si at arbeidstakerne må betale skatten en gang til, og at folk dermed taper pengene sine.

Artikkelen fortsetter under bildet

Selvangivelse

Kemneren vil nå at de økonomiske konsekvensene i større grad skal gå ut over arbeidsgiver enn arbeidstaker. Derfor skjerpes rutinene og gebyrene de innfører.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Det er ikke bra, og vi må gå på bedriftene for å lære dem hvordan dette skal gjøres, sier Rosenqvist.

Bak de 2151 mangelfulle lønns og trekksoppgavene skjuler det seg arbeidstakere som ikke kjenner rettighetene sine.

– Mange unge mennesker jobber som vikarer, og de har ofte som flere arbeidsforhold av gangen. De har kanskje ikke oversikt over hva de har betalt. Mange er i tillegg ikke klar over hvilke rettigheter de har.

Bemanningsselskap er synderne

Det er bemanningsselskapene som er de største synderne. Ti selskaper står for halvparten av de mangelfulle oppgavene og flere bemanningsselskaper står på listen.

HR-direktør Thor Simonsen i Manpower mener de har gode rutiner for innsending av papirer, men tror mange ansatte over kort tid kan medføre hastverksarbeid ved registrering av opplysninger.

– Bemanningsselskaper er kjent for å ha mange ansatte som bare er innom en kort periode. Når det er snakk om korte arbeidsforhold kan noe informasjon falle ut.

– I tillegg jobber mange utlendinger i bemanningsselskaper i perioder. Noen av disse har kanskje ikke personnummer en gang, og når man først finner ut dette er arbeidsforholdet avsluttet, sier Simonsen.

Gebyrer for arbeidsgiver

Kemneren vil nå at de økonomiske konsekvensene i større grad skal gå ut over arbeidsgiver enn arbeidstaker.

Derfor skjerpes rutinene og gebyrene de innfører, og dette vil gi over en million kroner inn til skattekassa.

– Det er snakk om ti kroner per dag per lønns- og trekkoppgave som ikke er levert, sier Rosenqvist.

Hun håper gebyrene vil føre til at bedrifter nå skjerper rutinene slik at arbeidstakerne ikke må bekymre seg for om papirene deres er riktig utfylt.

– Det er arbeidsgiver som skal levere korrekt lønns- og trekkoppgave innen slutten av året.

– Jeg oppfordrer i tillegg arbeidstakerne til å ta en ekstra titt på hva de får godskrevet i forskuddstrekk og om det stemmer med det du har betalt. Hvis ikke må man ta det opp med arbeidsgiver, avslutter Rosenqvist.