Drøyt tre år igjen til Viken erstatter Akershus, Buskerud og Østfold

Etter to dager med harde forhandlinger på Hankø har Akershus, Buskerud og Østfold blitt enige om det de kaller en historisk avtale. I desember blir det klart om planen vedtas.

Fylkesordførere avtale Viken

ENIGE: Fylkesordførerne Roger Ryberg i Buskerud, Anette Solli i Akershus og Ole Haabeth i Østfold har skrevet under avtalen om storregionen Viken.

Foto: Østfold fylkeskommune

1. januar 2020 går Akershus, Buskerud og Østfold sammen i den nye storregionen, ifølge avtalen.

Forutsetningen er at samtlige fylkesting vedtar planen i sine møter i desember.

Alle navnene til fylkene vil holde seg.

Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud

Selve sammenslåingsprosessen må også vente på regjeringens forslag til ny kommune- og regionsstruktur, som er ventet våren neste år.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet i mål med forhandlingene. Dette er en god avtale for både Østfold og de to andre fylkene, sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth (A).

Fylkesordfører Anette Solli (H) fra Akershus er glad for at de har blitt enige.

– Vi har løst oppdraget vårt på en god måte, sier hun.

– For Buskerud er dette en god avtale, sier en lettet fylkesordfører Roger Ryberg (A).

– Men det er også en god avtale for hele regionen. Det spesielle for Buskerud er at vi har fått en avtale hvor fylkene skal ha likeverdige administrasjonssentre. Det betyr at for Buskerud sin del får vi over 130 nye arbeidsplasser i første runde. Det er meget bra, fortsetter Ryberg.

Hva skjer i Viken?

Politikerne har store planer. Viken skal lede an i det grønne skiftet. Byene i regionen skal utvikles. Flere oppgaver innenfor samferdsel, næringsutvikling og forvaltning av naturressurser skal flyttes fra staten og til regionen.

I Buskerud har det vært spørsmål om hva som skjer med fylkets omfattende inntekter og rettigheter fra kraftproduksjon. Der er ikke alt klarlagt enda.

– Vi skal gjennomgå alle eierforhold og alle selskaper, og vi skal samle disse i en egen enhet som er felles for alle, sier Roger Ryberg.

– Hvor stort dette blir og hvor mye hvert fylke har å spytte i kassa det har vi ingen endelig avtale på. Men intensjonen er at vi skal ha en felles forvaltning av det og en felles samling av alle de verdiene som er bygd opp gjennom flere år.

Laster kart, vennligst vent...

I dag splitter Oslo de tre fylkene som vil slå seg sammen. Akershus, Buskerud og Østfolds forhandlere vil alle ha hovedstaden med i den nye storregionen.

Oslo: Inne eller ute?

Én ting gjenstår å avklare: Om Oslo blir en del av storregionen eller ikke. Alle tre fylker ønsker at Oslo blir med, og skal prøve å få Stortinget med på det.

Det har byrådsleder Raymond Johansen (A) i Oslo avvist, men et stort flertall av ordførerne i Akershus har i et felles opprop sagt at det er meningsløst å ikke ha Oslo med.

– Hvis Oslo ombestemmer seg, så er det ingen ting som er bedre enn det, sier Akershus' fylkesordfører Anette Solli.

-– Vil dere at Stortinget skal bruke tvang for å få Oslo med?

– Det er Stortinget som må ta den avgjørelsen, hvis Oslo står på at de ikke ønsker det.

– Hvis Oslo ikke blir med: Har dere en plan?

– Da legger vi til grunn at vi utvider samarbeidet med Oslo. Hvis Oslo velger å bli stående alene, må vi opprette enda bedre kontaktflater inn mot Oslo enn det vi har i dag, sier Solli.

Administrasjonen spres

Hvis Oslo utgår blir Lillestrøm hovedsete for Vikens politiske ledelse og administrasjon. Samferdsel blir også lagt til Lillestrøm.

Utdanningssektoren skal ledes fra Drammen, mens Sarpsborg eller Nedre Glomma-regionen blir hovedsete for plan, miljø- og næringssaker. Fylkesmannsembetet blir også lagt til Østfold.

I tillegg får alle tre av dagens fylker avdelinger som tar for seg den daglige driften knyttet til videregående opplæring og samferdsel.

Det er også store skoleinvesteringer i årene fremover i alle tre fylker, og en sammenslåingsprosess skal ikke føre til endringer i disse prosjektene.

Fast ansatte i dagens fylkesadministrasjoner garanteres mot oppsigelser de fem første årene, men de må ta høyde for at arbeidsstedet kan endres.

Kommunesammenslåing