Dropper to-etasjes tog på Østfoldbanen

Dobbeltdekkere skulle redde pendlerne på Østfoldbanen. Nå mener Jernbanedirektoratet at løsningen blir for dyr.

Bombardier dobbeltdekker

Jernbanedirektoratet utredet dobbeltdekkere på Østfoldbanen. Nå dropper de det fordi prisen blir for høy. Bildet er av et Bombardier dobbeltdekker-tog i Danmark.

Foto: Hans Andersen

650 millioner kroner vil det koste å sette inn dobbeltdekkere på Østfoldbanen som et midlertidig tiltak i fem år.

Det er for kostbart, mener Jernbanedirektoratet. Nå velger de å vrake forslaget.

– Dessverre har dette blitt et altfor dyrt tiltak, forteller Svein Horrisland, som er fungerende direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Så nå legges arbeidet med dobbeltdekkere helt bort?

– Vi ser ikke bort fra at dobbeltdekkere kan være et svar når vi jobber videre med den strategiske utviklingen av jernbanen i fremtiden. Men som et midlertidig tiltak nå legger vi det vekk, ja.

Leiekostnadene ble for høye

På Østfoldbanen er kapasiteten sprengt og på togene står passasjerene som sild i tønne. To-etasjes passasjertog skulle redde pendlerne på den overfylte banen.

For å sette inn dobbeltdekkere på Østfoldbanen må det gjøres utbedringer for 60 millioner kroner.

Svein Horrisland

Svein Horrisland er fungerende direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Men å leie inn dobbeltdekkere i fem år fra togprodusenter i Europa gjorde sluttregningen for høy.

Mange pendlere blir nok svært skuffet over denne avgjørelsen. Hva vil du si til dem?

– Vi synes dette er et ganske høyt beløp. Det er et beløp som er like høyt som å kjøpe fire-fem nye vanlige tog. Så jeg tror vi må lete etter andre kompenserende tiltak på Østfoldbanen.

Flere år med trengsel

Ved å stable passasjerene i høyden kunne det ha blitt opptil 40 prosent flere seter i vognene.

Målet var å sette inn dobbeltdekkere på strekningen Oslo S til Halden fra 2019. Nå må Jernbanedirektoratet finne nye løsninger.

– Vi kommer til å jobbe videre med NSB og Norske Tog for å se hvilke muligheter vi har for å bedre kapasiteten. Det er særlig på lokaltogene fra Moss og lokaltogene på strekningen mellom Oslo og Ski vi i første omgang må se på mulighetene for å gjøre forbedringer, sier Horrisland.

Det har lenge vært en viss skepsis mot å sette inn to-etasjes tog i Norge. Men i 2015 vedtok Stortingets transport- og kommunikasjonskomité å utrede bruk av slike tog på blant annet Østfoldbanen.

I 2017 lyste Norske tog AS ut et anbud for anskaffelse eller leie av slike tog.