Dropper rovdyrsporing

Tørr snø gjør at ulv- og gaupesporing droppes også kommende helg. Halvparten av det organiserte sporingsarbeidet har gått tapt i Østfold i vinter.

Fem ulver i sporsnø

To av fire sporings-lørdager i januar går tapt på grunn av kaldt vær og tilhørende tørr snø. Fylkesmannen i Østfold tar imot tips fra folks som ferdes i skogen og håper på en værendring, som gjør at organisert sporing med rundt 300 involverte skal kunne settes igang i Østfold-skogene.

Foto: Jan-Erik Eggen, Statens Naturoppsyn

På tross av mye snø vil Fylkesmannen i Østfold droppe organisert sporing etter ulv og gaupe kommende helg.

- Snøen er for tørr, og det er ingen grunn til å sette igang sporing nå, sier viltforvalter hos Fylkesmannen i Østfold, Åsmund Fjellbakk til NRK.

Fire lørdager i januar er avsatt til sporing, men heller ikke forrige helg ble det sporet.

- Det må komme et snøfall frem til og med onsdag, og deretter må været være stabilt i helgen om det skal spores. Slik meldingene lyder på nå, er det intet som tilsier at vi sporer kommende lørdag, sier Fjellbakk.

Les også:

Ulv i snøen

Tørr snø faller sammen rundt rovdyrenes føtter. Det er vanskelig å gjøre eksakte observasjoner slik været nå er.

Foto: Liv Engholm / NRK

Stort sporingsapparat

Rundt 300 personer i samtlige av Østfolds kommuner unntatt Hvaler skulle ha deltatt i sporingen i januar i år.

- Det er både jegere, friluftsinteresserte og naturvernere som deltar i den organiserte sporingen, sier Fjellbakk.

Gjennom flere år har fravær av snø bidratt til at sporing ikke er utført, men i fjor kom det snø og da ble det raskt satt igang sporing.

- Det gikk litt for fort i fjor, da det endelig kom snø. Får vi et par lørdager i januar med endrede værhold som gir god sporing, får vi inn viktig informasjon om bestanden av ulv og gaupe i fylket, sier han.

Får inn tips

Gaupe

Fem kommuner i Østfold har familiegrupper med gaupe.

Foto: Namsskogan Familiepark

Åsmund Fjellbakk understreker at det stadig kommer inn tips fra folk som ferdes i skogen om gape og ulv, selv om det ikke spores i organisert form.

- Vi er veldig fornøyd med tipsene, og forsøker så raskt vi kan å få sendt ut observatører fra Statens Naturoppsyn til å vurdere hva slags spor det dreier seg om, sier han.

Under den organiserte sporingen rapporteres det til kommunene, som igjen sørger for å formidle opplysningene til Fylkesmannen i Østfold der en samlet vurdering gjøres.

- Det er et hav av forskjell på en snøløs vinter og den vinteren vi har nå, selv om snøen er tørr, på hva vi kan finne av spor, sier viltforvalteren.

Familiegrupper i fem kommuner

Både i Våler, Rakkestad, Aremark, Halden og Rømskog mener Fjellbakk det nå er familiegrupper av gaupe.

Under årets gaupejakt er det tillatt å felle ni dyr i Østfold, Akershus og Oslo samlet.

- Et dyr holdes igjen, og det betyr at det kan felles fire dyr i regionen "nord Akershus", mens fire dyr kan felles i Østfold og Akershus, sier Fjellbakk.

I 2009 ble det gitt fellingstillatelse for seks gauper.

Gaupejakta starter den 1. februar og varer ut mars.

Ni ulver i Østfold

Statens Naturoppsyns rovviltkontakter og friluftsfolk ferdes i skogen hele året, og selv om snøforholdene ikke er helt ideelle for sporing av rovdyr er det allikevel oppdfaget spor etter både ulv og gaupe flere steder.

- Vi har sporet seks ulver i samme flokk. De seks er et alfapar og fire hvalper i den såkalte Dals Ed-Halden-flokken. Dyrene er sporet ved Ankerfjella forbi Hauglund i Halden. Deretter gikk de mot Brekke og senere sydover, sier Statens Naturoppsyns Jan Erik Eggen til NRK.

De to andre som gikk i lag ble sporet ved Stenselva i Aremark.

- Det ser ut til at det ved Stenselva går en revirgrense, sier Eggen.

Den siste av i alt ni ulver sporet i Østfold i vinter er oppdaget ved Rømskog/Marker.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.