Byrådet dropper konkurranseutsetting av fire barnehager

Fire av sju kommunale barnehager i Oslo som gikk ut på anbud blir ikke konkurranseutsatt likevel. – Et mislykket prestisjeprosjekt, hevder Fagforbundet.

Barnehage

Byrådet ville konkurranseutsette sju kommunale barnehager. Nå er det bare aktuelt med tre av dem.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

I februar vedtok byrådet i Oslo konkurranseutsetting av sju kommunale barnehager.

Anniken Hauglie

Byråd Anniken Hauglie (H) vil nå bare gå videre med forhandlinger om tre av de opprinnelig sju barnehagene.

Foto: Oslo Høyre

Etter at anbudene kom inn er det bare aktuelt å forhandle videre om tre av barnehagene.

Bjørnåsen, Ospa og Frydenlund fortsatt konkurranseutsatt

Byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie (H), er opptatt av at byrådet bare skal forhandle videre med de tilbyderne som oppfyller kravene til dokumentasjon i anbudsdokumentene.

– Etter gjennomgang av de innkommende tilbudene på konkurranseutsetting av barnehager i Oslo går vi nå videre med forhandlinger om tre av barnehagene. Det er Bjørnåsen, Ospa og Frydenlund, sier byråd Anniken Hauglie.

Rønningen og Grindbakken avvist

Konkurransen om drift av barnehagene Rønningen og Grindbakken er avvist etter en grundig gjennomgang av de innkomne tilbud.

Av disse to barnehagene vil Rønningen kunne bli vurdert inn i den forestående prosessen med salg av ti Oslo-barnehager.

Grindbakken vil ikke være aktuell for salg da denne barnehagen holder til i et eksisterende skolebygg og således ikke kan skilles ut som en egen eierenhet.

Smedbakken og Asperud vurderes solgt

For barnehagene Smedbakken og Asperud hadde det ikke innkommet anbud innen fristen. Disse barnehagene blir nå vurdert opp mot salg.

Anna Elisabeth Uran

Fagforbundets Anna Elisabeth Uran kaller prosessen en farse.

Foto: Fagforbundet

Etter planen vil navn på ny drifter bli kjent når avtale signeres, trolig i løpet av april.

– Et mislykket prestisjeprosjekt

Ifølge Fagforbundet har byrådet brukt mye ressurser på denne konkurranseutsettingen.

– De har hatt aktiv dialog med private selskaper, og ender opp i en situasjon hvor de får bud på under halvparten av barnehagene, og vi vet ikke om det er reell konkurranse om de tre barnehagene, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran.

– Dette nærmer seg en farse, sier Uran som kaller det et mislykket prestisjeprosjekt.

Fagforbundet stiller også spørsmål ved om dette er en reell konkurranseutsetting.

– Er det mer enn ett selskap involvert i anbudene i de tre barnehagene som fortsatt konkurranseutsettes? Det vil ikke byrådet fortelle noe om, sier nestleder Anna Elisabeth Uran.

Forstår at foreldre er utålmodige


– Jeg er klar over at både ansatte og foresatte er utålmodige etter å få en endelig avklaring. Byrådet følger opp bystyrets vedtak om konkurranseutsetting, men for meg er det avgjørende at barnehagene skal ha seriøse og kompetente driftere som skal bidra til et godt barnehagetilbud med høy kvalitet, sier Høyres byråd Anniken Hauglie.

Byrådet vil behandle en egen sak om salg av barnehager i løpet av 1.kvartal og etter planen vil byrådet fatte vedtak i saken i løpet av april.

Ap vil la de tre siste slippe

– Forslaget om å konkurranseutsette og selge kommunale barnehager er ikke gjennomtenkt, det er ikke utredet, og konsekvensene ser vi nå med all tyngde, sier Arbeiderpartiets Libe Rieber-Mohn.

Byrådet mente det var viktig å ha mange barnehager og i tre bydeler for å kunne sammenligne. Nå står vi igjen med tre barnehager i to bydeler. Da er hele begrunnelsen for dette borte, og man bør også la de tre siste barnehagene slippe, sier varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn (Ap).