Hopp til innhold

Dropper gigantbru over Oslofjorden

Brua som skulle erstatte Norges mest trafikkerte fergesamband, mellom Moss og Horten, er lagt til side av Samferdselsdepartementet. Nå jubler lokalbefolkningen.

Hengebru mellom Moss og Horten

Slik ser Vegvesenet for seg at ei bru over Oslofjorden mellom Moss og Horten kan bli. Nå er prosjektet lagt på is.

Foto: Sweco / Statens Vegvesen

En fergefri kryssing av Oslofjorden mellom Moss og Horten er ett av alternativene som har vært utredet for å styrke forbindelsen mellom øst- og vestsiden av fjorden.

Nå har Samferdselsdepartementet konkludert med at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet.

– Dette er et svært kostbart prosjekt, og regjeringen har allerede lagt til grunn i nasjonal transportplan 2018-2029 en rekke andre store prosjekter som skal prioriteres fremover. Samferdselsdepartementet mener derfor at det ikke er aktuelt å sette i gang videre planlegging av en slik forbindelse nå, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale i en e-post til NRK.

Statsråden legger til at Vegdirektoratet vil kunne ta opp saken på nytt senere, dersom det kommer ny informasjon som tilsier at det er behov for en tilleggsutredning.

Regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen bekrefter at prosjektet er lagt ned.

– Ja, det er lagt til side. Vi fikk i oppdrag å utrede en fast forbindelse mellom Moss og Horten, og deretter anbefalte vi en tilleggsutredning for å få kontroll på kostnader, nytteverdi, tekniske forhold og risikoen og sårbarheten for natur og omgivelser. Nå har vi fått brev om at det ikke er aktuelt, og da legges det dødt, sier Lund.

Kunstig øy utenfor Jeløya

Slik så man for seg at en motorvei på bru over fjorden ved Moss kunne landes og tas videre i tunnel fra en kunstig øy utenfor Jeløya.

Foto: SWECO/Statens Vegvesen

Brua var tenkt som en hengebru over Oslofjorden, deretter i tunnel inn over Jeløya og videre i bru over Mossesundet og til E6 i Østfold.

Planene har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet i Moss, blant annet fordi veianlegget ville berøre sårbare naturområder rundt Jeløya.

En bru over fjorden ved Moss kunne redusert reisetiden mellom Østfold og Vestfold vesentlig. Fergene bruker 30 minutter på overfarten, mens kjøretiden ville vært noen få minutter.

Jubel i Moss

På en lokal aksjonsside mot bruplanene er mange svært fornøyde med at samferdselsminister Jon Georg Dale ikke vil gå videre med en fast forbindelse over fjorden her.

Her pekes det også på at det må bli fortgang i arbeidet med å løse problemet med en god veiforbindelse fra fergeleiet i Moss til E6. I dag skaper fergetrafikken store trafikkproblemer, fordi riksveien går tvers gjennom sentrum av byen.

Rampe på Bastø Fosen

Moss må nå belage seg på en varig situasjon med det trafikkerte fergesambandet til Horten. Nå arbeides det med en ny vei fra fergekaia til E6 for å unngå køene gjennom sentrum av byen.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Moss står også foran en stor jernbaneutbygging i tunnel under byen, og Vegvesenet har utfordringer med å finne en god veiløsning for fergetrafikken på grunn av svake grunnforhold.

Satser på ekstra tunnelløp

Gigantbrua over Oslofjorden har vært en del av en større utredning av en forsterket veiforbindelse mellom øst- og vestsiden av fjorden.

Denne har også inkludert ei mulig bru over Oslofjorden på det smaleste mellom Vestby i Akershus og Filtvet på Hurum-siden.

Alvorlig trafikkulykke Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen har vært svært ulykkesutsatt, og har en rekke ganger vært steng etter alvorlige hendelser. Her etter en frontkollisjon i 2017. Hensikten med et ekstra løp er å øke sikkerheten og framkommeligheten.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I sommer konkluderte imidlertid daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med at det beste var å satse på et ekstra løp i den eksisterende Oslofjordtunnelen.

– Områdene rundt Oslofjorden er det største bo- og arbeidsmarkedet i Norge. En effektiv kryssing av Oslofjorden er derfor essensiell for utviklingen av regionen, sa Solvik Olsen da.

Regjeringen ga da Statens vegvesen i oppdrag å gå videre med denne løsingen, og at dette kombinert med andre veiprosjekter på sikt vil gi en god firefelts "ringvei" sør for Oslo.

Saken er oppdatert tirsdag kveld med uttalelse fra samferdselsminister Jon Georg Dale.