Hopp til innhold

Droneuhell kan koste deg dyrt

Dersom du rammer et annet menneske med en drone, er det ikke sikkert at forsikringsselskapet dekker skaden.

POPULÆRT: Dronene blir stadig billigere og bedre.

Droner blir stadig billigere, større og bedre. Hvis en slik maskin faller ned og treffer et menneske eller en gjenstand, kan det bli en kinkig sak å løse for forsikringsselskapene. Dette er, etter det NRK erfarer, et relativt nytt forsikringsområde.

Foto: Ludvig Jenhaug Ringlund

Droner har gått fra å være et flyvende objekt for de spesielt interesserte, til nærmest å bli allemannseie. Elektronikkbransjen melder om stor interesse for droner i desember, og mange fant trolig flyvende gaver under treet.

Flere av disse dronene er store, og kan forårsake alvorlige skader på mennesker og eiendom. Og dersom uhellet er ute, risikerer du å måtte betale dyrt.

Dekker ikke alt

– En slik forsikring har sine begrensninger. Det verste som kan skje er hvis dronen skader et annet menneske. Da vil ikke forsikringen dekke alle konsekvenser, forteller informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Bjarne Rysstad

Det er ikke sikkert at forsikringen dekker personskader, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Foto: Gjensidige

Dersom dronen forårsaker skader på andres eiendom, vil boligforsikringen til den som blir rammet dekke dette.

Hva med egenandelen?

–I utgangspunktet må huseier betale egenandelen, men her kan det være aktuelt med flere løsninger, sier Rysstad.

Nye regler fra nyttår

Etter det NRK erfarer, er det stor usikkerhet i forsikringsbransjen om hvordan de skal forholde seg til dronebruken.

Ifølge Luftfartstilsynets nye forskrifter som trer i kraft fra nyttår, plikter alle som eier droner med en vekt på over 250 gram å tegne egen forsikring. Dersom dronen er av en viss tyngde, plikter føreren og holde en avstand på 150 meter til andre mennesker og eiendom.

– Med flere droner øker sjansen for at noe kan gå galt. På et eller annet tidspunkt vil det komme en enkelthendelse som vil få store konsekvenser. Droneeiere bør tenke gjennom dette på forhånd, og undersøke hva de har økonomisk dekning for, sier Rysstad.