Drone-inspeksjoner kan redusere faren for brokollapser

Over halvparten av bruene i Norge er nedslitte og har skader. Nå skal droner avdekke kritiske skader på disse raskere, og forhindre brukollaps.

Yonas Zewdu Ayele holder en drone

Kan droner være løsningen for å hindre brokollapser i fremtiden? Ja, mener førsteamanuensis Yonas Zewdu Ayele.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

De fleste vegbruene i Norge er bygget på 60- og 70-tallet. Mange er nedslitte, trenger vedlikehold og utbedringer. Slike kontroller utføres av Statens vegvesen, men de er både tidkrevende, kostbare og risikofylte.

– Bruk av droner kan gjøre bruinspeksjoner enklere, tryggere og i mange tilfeller bedre enn en menneskelig inspektører, sier Yonas Zewdu Ayele, førsteamanuensis og prosjektleder ved Høgskolen i Østfold.

Han skal lede et prosjekt for å se nærmere på hvordan droner kan bidra til mer effektiv bruinspeksjon som i neste omgang kan forhindre kollapser.

Dronene kommer lettere til, og ved hjelp av infrarødt kamera og vibrasjonsmålinger kan bruas tilstand raskt kartlegges.

Den mest alvorlig brukollapsen i Norge de siste åra skjedde i 2015 da deler av Skjeggestad bru på E18 i Vestfold brøt sammen etter et kvikkleireskred. Ingen kom til skade i hendelsen.

– Droner kan også hjelper oss å bestemme hva slags vedlikehold det er behov for, mener Ayele.

Statens vegvesen er positive

– Alt som kan forbedre både kvalitet og redusere kostnader og tid er positivt, sier Nina Utne, bruingeniør i Statens vegvesen.

For tre år siden inngikk Vegvesenet en kontrakt med et droneselskap for å teste ut om nettopp droner kunne brukes til slike inspeksjoner. Men mer forskning på området er viktig selv om Vegvesenet så langt bare har utelukkende positive erfaringer med bruk av droner.

– Først og fremst er det reduserte kostnader, og så får vi en mye mer omfattende bildedokumentasjon. Vi forstyrrer ikke trafikken like mye og omfanget av risikofylt arbeid har blitt redusert. Så det er både HMS-, kostnads- og kvalitetsfordeler, sier hun.

Endring etter kritikk

I 2017 avslørte VG at Vegvesenet ikke overholder sine egne regler for bruinspeksjoner.

Sist uke varslet Vegvesenet i en pressemelding at så godt som alle bruene nå har blitt inspisert i henhold til regelverket. Alle bruene er nå registrert i Statens vegvesens bruforvaltningssystem Brutus.

I den samme meldingen slås det fast «effekten av økt bruk av droner skal også undersøkes».

Droneprosjektet, som ledes av Høgskolen i Østfold, er et samarbeid med universitetene i Tromsø, Chile og London.

Yonas Zewdu Ayele holder en drone

Om kort tid starter Ayele testingen på broer i Østfold.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Om kort tid starter innhentingen av data. Testingen skal foregå på bruer i Østfold.

– Bare i Østfold har vi 40 broer som er kritisk skadet og som skal utredes. Når man sier at en bro er kritisk skadet så betyr ikke det at broen kan falle ned med en gang, men vi må ha en plan som kan hindre kritiske problemer, sier Ayele.