Drømmer om solcellepanel på kirketaket

Sarpsborg kirke ønsker å dra nytte av å ligge i sentrum av «Solbyen».

Sarpsborg kirke

Sarpsborg kirke kan bli selvforsynt med energi dersom drømmene om solceller på taket blir en realitet.

Foto: Sebastian Nordli/NRK
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Sarpsborg kommune har flere ganger vært den kommunen i landet med flest soldager i løpet av året, og kommunen har aktivt brukt begrepet «Solbyen Sarpsborg» i markedsføringen av byen.

Nå ønsker også kirkeverge Jon Veflingstad og Sarpsborg kirke å dra nytte av solen som skinner over byen. I 2017 må skifertaket på kirken byttes ut, og drømmen er da at deler av taket skal erstattes med solceller.

– Vi er i en situasjon hvor vi likevel må bytte skifertaket. Skiferen skal ned og når man først er der, så mener jeg at det er greit å vurdere en ny og fremtidsrettet løsning. Vi må få produsert energi på andre måter enn nå, forteller Veflingstad.

Fra sentralt hold

Jon Veflingstad

Kirkeverge Jon Veflingstad i Sarpsborg.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Kirkens fortrinn er at alteret skal vende mot øst. Dermed vender takflatene mot nord og sør, og det mener Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) og kirkeverge at man bør utnytte.

– Ideen har kommet fra sentralt hold, gjennom KA, som har en avdeling som jobber med nettopp kirkebygg. De opparbeider kunnskap, kompetanse og lager prosjekter som skal hjelpe kirkene inn i fremtiden, blant annet ved å bidra til energiproduksjon i samfunnet.

Det var nettavisen Sarpsborg 24 som først skrev og drømmene fra kirkevergen i Sarpsborg.

Veflingstad presiserer at tankene foreløpig er på idéstadiet og at det eventuelt vil være flaten som vender mot syd som vil bli dekket av solceller. På resten av kirken vil skifertaket bli beholdt.

Pilotkirke

Tankene om solceller på norske kirker er fremdeles er ganske ferske. Men i Tyskland er det allerede 100 kirker som har tatt i bruk teknologien.

– Vi henger allerede 5–10 år etter. I Vatikanet er det fullt av solcellepaneler. I Norge ligger de fleste kirker med taket vendt sydover slik at du får utnyttet panelet maksimalt så alt ligger til rette for at vi kan få dette til, sier Harald Ringstad, seniorrådgiver i KA, til sarpsborg24.no.

Også flere andre kirker har vært inne på tanken om å legge solcellepanel på taket.

Strand kirke i Rogaland skal fungere som pilot for andre kirker. Ringstad forteller at det ligger en søknad inne hos Riksantikvaren, og KA håper at prosjektet skal kunne gjennomføres i løpet av året.

Ekholt kirke i Rygge var også inne som pilotkirke, men trakk seg da de ikke fikk støtte av kommunen.

Kan selge strøm

For Strand kirke sin del vil solcellepanelet kunne produsere cirka 30.000 kilowatt-timer. Med også andre tiltak på plass, som varmepumper og bedre isolasjon, vil kirken kunne produsere mer energi enn den bruker.

Det er en klar fordel mener Veflingstad i Sarpsborg.

– Regelverket er lagt opp slik at for eksempel Hafslund er forpliktet til å kjøpe strømmen som produseres, og ta den ut på strømnettet.