Hopp til innhold

Dro opp monster i mørket

Fiskeren trodde han hadde fått en gjedde i garnet, men i realiteten var det en stør. Fisken har knapt blitt observert i norske farvann etter 1940.

Stør fanget i Oslofjorden

Denne støren ble fanget av Per Arne Johansen fra Fredrikstad i Oslofjorden i dag tidlig.

Foto: Fjordfisk

Stør fanget i Oslofjorden

Fisken skal nå bli overlevert til Havforskningsinstituttet.

Foto: Fjordfisk

Per Arne Johansen fra Fredrikstad er mannen som fikk den sjeldne fisken i garnet i Oslofjorden rett utenfor Son. Lengden på fisken er omtrent 1,7 meter.

Støren er en av de mest truede fiskeartene i Europa og er beskyttet av en rekke konventioner om truede dyrearter. Blant annet står den som kritisk truet på den internasjonale rødlista.

Men Johansen trodde først det var en helt annen type fisk han hadde fått på kroken.

– Jeg trodde det var en stor gjedde, for jeg fikk den i mørket på morran. Jeg bare la den vekk, også ble den liggende borte helt til jeg skulle levere den på mottaket på ettermiddagen, sier han til NRK.no.

Har overlevd to istider

På Fjordfisk sitt mottak i Son ble det slått fast at det var en stør. Det fikk Johansen til å smile bredt.

– Jeg tenkte det var moro å for en gangs skyld få noe som ikke er så vanlig. Det har blitt tatt bilder av den, så den er foreviget. Det kan være litt artig å ha det bildet som et minne, for jeg får nok aldri oppleve det her igjen, sier han.

Fangsten ble også tatt imot med både jubel og overraskelse hos daglig leder ved Fjordfisk, Kurt Allan Hansen.

– Det er ingen ny fisk, det er en veldig gammel art som har overlevd to istider etter det jeg vet. Støren har nesten ikke vært observert i Norge i det hele tatt siden 1940, så det er en uhyre sjelden fisk vi har fått på land her, sier han til NRK.

Blir ikke kaviarfest

Den nordtyske størstammen ble ifølge Hansen utryddet rundt 1940. Men det finnes flere andre stammer som fortsatt lever, blant annet den spanske og russiske.

Støren er mest kjent som fisken som legger rogn til det som betegnes som ekte kaviar.

– Russerne driver vel overfiske på stør, på grunn av den sorte kaviaren. Den er veldig ettertraktet i det vi kan kalle luksusmarkedet.

Men Hansen kan ikke love medarbeiderne på Fjordfisk en kaviarfest etter fangsten.

– Havforskningsinstituttet er inne i bildet her først. De ønsker nok å finne ut hvorfor denne krabaten har forvillet seg opp i fjorden her.

– Jeg har ingen teori om hvordan den har kommet hit, men vi får håpe at den nordtyske stammen som ble utryddet er på vei tilbake, det hadde vært moro, sier Hansen.

Stør fanget i Oslofjorden

Lengden på fisken er omtrent 1,7 meter.

Foto: Fjordfisk