Hopp til innhold

Drapstiltalt jente (16) måtte føres ut av retten etter utagerende oppførsel

Den 16 år gamle jenta som er tiltalt for drapet på en ansatt ved barnevernsinstitusjonen hun bodde på i Asker i oktober 2014, erkjenner ikke straffskyld. Ankesaken starter i dag i Borgarting lagmannsrett.

Advokatene

Den 16 år gamle jenta forsvares av advokatene Cecilie Nakstad (venstre) og Marianne Darre-Næss. I midten står statsadvokat Erik Førde.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

I Asker og Bærum tingrett erkjente den tiltalte jenta ikke straffskyld for overlagt drap. Det gjør hun heller ikke i ankesaken i lagmannsretten.

Ifølge tiltalen skal den da 15 år gamle jenta ha kvalt og deretter knivstukket Anna Kristin Gillebo Backlund 21 ganger til hun døde, ved barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker 28. oktober 2014.

Erik Førde

Statsadvokat Erik Førde representerer påtalemyndigheten.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

Hun er også tiltalt for to tilfeller av vold, en gang da hun forsøkte å ta pistolen til en politibetjent i Asker og Bærum tingrett i november 2014, og en gang da hun skallet en fengselsbetjent ved Bjørgvin fengsel i Bergen i nesen i mars 2015.

Disse to tilfellene erkjenner hun heller ikke straffskyld for.

Den tiltalte jenta er i lagmannsretten kledd i en trøye med belter som hindrer hennes bevegelse, slik at hun ikke skal skade seg selv.

Statsadvokat Erik Førde starter sitt innledningsforedrag med å lese jobbsøknaden Anna Kristin Gillebo Backlund sendte til institusjonen Små Enheter før hun ble ansatt i 2014.

– Det er viktig at medlemmene i lagretten lærer fornærmede bedre å kjenne, sier Førde.

Under statsadvokatens innledning, mens han beskriver den drepte, begynner den tiltalte jenta å utagere. Hun blir ført ut av rettsalen for å roe seg ned. Etter lunsjpause i retten har den tiltalte returnert til rettsalen for å avgi sin forklaring.

Forklaringen til den tiltalte er underlagt referatforbud etter kjennelse i lagmannsretten.

Den tiltalte skal bare være til stede under rettsakens to første dager for å avgi sin forklaring ettersom retten mener hun er for syk til å være til stede under hele ankesaken.

Tilregnelig eller ikke?

Hovedtema for ankesaken er ventet å bli spørsmålet om jentas tilregnelighet. I tingretten fastslo de tre rettsoppnevnte sakkyndige at hun ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket og erklærte henne for å være tilregnelig. Hun ble i juni 2015 dømt til forvaring i ni år med en minstetid på seks år.

Etter dommen for omkring 15 måneder siden har jenta imidlertid bare sittet tre måneder i fengsel. Resten av tiden har hun vært tvangsinnlagt ved en psykiatrisk sikkerhetsavdeling på Sandviken sykehus i Bergen fordi psykiatrisk personell mener hun er for syk til å sone i fengsel.

En av jentas to forsvarere, advokat Cecilie Nakstad, forteller i sitt innledningsforedrag at minst 15 sakkyndige vitner som har hatt med den tiltalte å gjøre, skal forklare seg i retten.

– Lagretten vil se at de sakkyndige slett ikke er enige, hverken om diagnosen til tiltalte eller behandlingen hun burde motta, sier Nakstad.

Det er juryen som skal avgjøre om den tiltalte er tilregnelig eller ikke.

Dersom jenta blir erklært tilregnelig og dommen fra tingretten opprettholdt er det første gang i norsk historie at en mindreårig person dømmes til forvaring.

Sakkyndige i ankesaken Vollen

Lagmannsretten har oppnevnt tre sakkyndige i saken, fra venstre: Roger Lindqvist, Harald Brauer og Hans Ole Korsgaard.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Uenighet blant fagfolkene

Den tiltalte jentas nåværende behandlere har et annet syn på hennes tilstand enn det de sakkyndige hadde i tingretten. Hennes nåværende behandlere har diagnostisert henne som psykotisk.

I tillegg har den tiltaltes familie engasjert en egen sakkyndig som har gjennomgått alle journalene til jenta siden hun var elleve år.

– Den sakkyndige mener journalene kan tyde på psykose i perioden drapet skjedde, sier forsvarer Nakstad.

Statsadvokat Erik Førde mener imidlertid det er en svakhet ved vurderingen fra forsvarets egne sakkyndige.

– Den private sakkyndige har aldri snakket med eller møtt den tiltalte, påpeker Førde.

Amund og Magne Gillebo, henholdsvis bror og far til drepte Anna Kristin Gillebo Backlund, er til stede i rettsalen i lagmannsretten under sakens første dag.

Rettsaken føres bak lukkede dører.

Det er satt av tre uker til behandling av saken i lagmannsretten.

Siv Hallgren

Bistandsadvokat Siv Hallgren (til høyre) snakker med politiadvokat Iselinn Håvarstein. Magne Gillebo, far til den drepte, i bakgrunnen til venstre.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix