Drapssak til lagmannsretten

Mannen i 80-årene, som er dømt til 13 og et halvt års fengsel for et brutalt drap på kona i Moss i fjor sommer, får behandlet ankesaken i lagmannsretten.

– Vi anket avgjørelsen både når det gjaldt skyldspørsmålet og selve straffutmålingen. Det er skyldspørsmålet som nå er inntatt av lagmannsretten og dermed er straffen satt i bero som det heter, sier mannens forsvarer, Sille M. Heidar, til Moss Avis.