– Sett henne på første fly fra Sør-Afrika

Den erfarne rettpsykiateren hadde møteplikt i rettssaken for Kolbotn-drapet, men flyttet til Sør-Afrika. Nå kan rettssaken etter drapet på Camilla Samira Olsen bli utsatt.

Nicolaisen og Staff

ENIGE: Både aktor Kristian Nicolaisen og forsvarer Tor Erling Staff ver enige om at psykiateren hadde å innfinne seg i Follo tingrett til tross for at hun er i Sør-Afrika.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Ifølge statsadvokat Kristian Nicolaisen er det avgjørende for rettssaken at sakkyndige psykiater Synne Sørheim møter i Follo tingrett, der den 37 år gamle mannen står tiltalt for drapet på sin samboer.

37-åringen står tiltalt for å ha stukket sin samboer med kniv i armen og på overkroppen, mens han holdt henne rundt halsen.

Camilla Samira Olsen (32) døde kort tid etter av stikkskadene hun ble påført.

Sørheims uttaltelse om at den tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket, danner grunnlaget for påtalemyndighetens tiltale som gå ut på at 37-åringen bør dømmes til tvunget psykisk helsevern for drapet på Camilla Samira Olsen.

Synne Sørheim

MØTTE IKKE: Rettpsykiater Synne Sørheim møtte ikke opp i Follo tingrett til tross for at hun hadde oppmøteplikt.

Foto: Haakon Mosvold Larsen / Afp
Motstridende konklusjoner om tiltalte

De to psykiaterne som er oppnevnt av retten har havnet på hver sin konklusjon om hvorvidt tiltalte var psykotisk. Rettssakkyndig Pål Abrahamsen har kommet til at 37-åringen er strafferettslig tilregnelig, basert på lange samtaler med tiltalte.

Sørheim derimot har kun basert sin konklusjon på politidokumenter, fordi tiltalte har nektet å snakke med henne.

Rettskommisjonen har godkjent hennes undersøkelse og konklusjon om at tiltalte var psykotisk, med en forutsetning at hun er til stede under hovedforhandlinga for å observere 37-åringen.

Det var hun ikke da hovedforhandlinga startet i Follo tingrett i dag.

– Uakseptabelt

– Dette gjør at vi har et for svakt grunnlag til å ta den viktige avgjørelsen om hvorvidt tiltalte er tilregnelig eller ikke, sa statsadvokaten, og ba om at retten utsetter hovedforhandlinga til Sørheim er på plass.

Pål Abrahamsen

- KAN STRAFFES: Rettpsykiater Pål Abrahamsen har snakket med tiltalte, og mener han er strafferettslig tilregnelig.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Sett henne på første fly fra Johannesburg til tingretten, krevde tiltaltes forsvarer Tor Erling Staff.

Han påpekte at det ville være en stor belastning for tiltalte, som har sittet i varetekt siden august i fjor, og saken blir utsatt. Han fikk støtte av bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen:

Det er rett og slett uakseptabel oppførsel av en erfaren rettssakskyndig å ikke møte når hun vet hun har oppmøteplikt, sa Larsen, som mente at en utsettelse også vil være en belastning for avdødes familie.

Pålagt å møte i retten

Follo tingrett bestemte deretter seg for å pålegge Sørheim å komme til Norge, så rask som overhodet mulig, og tok pause for å ringe Sørheim i Sør-Afrika, for å be henne om «å pelle seg hjem,» slik statsadvokaten ordla det.

Sørheim underskrev stevningen om at hun skulle være rettsakkyndig i drapssaken 22. september, men skrev i kommentar at skulle flytte utenlands 1. oktober, men var villig til å stille i telefonavhør.

Ifølge både aktoratet og forsvaret burde Sørheim, være klar over at hun har oppmøteplikt, og at dette er en forutsetning for hele grunnlaget for rettssaken.

– Om vi så må etterlyse henne gjennom Interpol, så skal vi få henne hit, sa Staff med en humoristisk undertone i Follo tingrett.

Også sakkyndig i Brevik-saken

Sørheim er også stevnet som rettssakkyndig i forbindelse med Anders Behring Breivik-rettssaken.

Sammen med rettpsykiater Torgeir Husby har Sørheim ansvar for å utrede terrorsiktede Anders Behring Breivik (32).

De to psykiaterne skulle egentlig levere enn ferdig utredning 1. november, men har fått utsettelse til 30 november på grunn av et stort materiale.

Mette Yvonne Larsen

REAGERER STERKT: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier det er uakseptabelt å ikke møte i retten når du er stevnet.

Foto: Camilla Wernersen / NRK