Hopp til innhold

Drammen sykehus får 500.000 kroner i bot

Helseforetaket Vestre Viken har fått en bot på 500.000 kroner på grunn av feilkoding ved Drammen sykehus.

Drammen sykehus

Drammen sykehus jukset med pasientdiagnoser. Nå har de fått en kraftig bot.

Foto: NRK

Vestre Viken HF er ilagt et forelegg på 500 000 kroner etter at Drammen sykehus i 2011 fikk ca 1,5 millioner kroner for mye i aktivitetsstyrt driftstilskudd fra Helse Sør-Øst RHF.

Det skriver Søndre Buskerud Politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag.

Pasienter som var til behandling ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus ble kodet som innlagt på sengepost til tross for at de forlot sykehuset samme dag som behandlingen var utført.

Se NRK Dagsrevyens innslag 17. november 2011:

Drammen sykehus

Drammen sykehus har jukset med 1500 pasientdiagnoser

Får prøveperiode

Kodingen av pasienter som ble innlagt, ble gjort for å dekke kostnadene ved behandlingen. Kodingen medførte et tilsvarende tap for Helse Sør-Øst RHF.

Ole Johan Brett

Politiførstebetjent Ole Johan Brett sier at boten er betinget.

Foto: Politiet

Boten helseforetaket får er betinget. Det innebærer at den utsettes på det vilkår at foretaket i løpet av en prøveperiode på tre år ikke begår ny kriminalitet.

– I praksis betyr det at helseforetaket ikke behøver å betale boten hvis det ikke blir begått ny kriminalitet innen tre år.

Det sier sier politiførstebetjent Ole Johan Brett som leder avsnitt for etterforsking av økonomiske straffesaker ved Søndre Buskerud politidistrikt til NRK.no.

– Boten bygger på at det straffbare forholdet er erkjent, og saken kan derfor avgjøres uten å ta den til domstolene, sier Brett.

– Beklagelig

Per Meinich, viseadministrerende direktør i Vestre Viken HF, sier det er beklagelig at dette har skjedd i deres foretak.

– Vi har hatt en systematisk gjennomgang av kvalitetssystemet vårt og skal gjøre en del endringer over nyttår, sier Meinich til NTB.

– Det er selvfølgelig beklagelig at dette skjer. Her er det ansatte som har tolket regelverket på en måte som både politiet og ledelsen mener er feil. Vi skal nå ha mer systematiske gjennomganger og forhindre at noe slikt skjer igjen, sier Meinich.

Kom etter medieoppslag

Søndre Buskerud politidistrikt igangsatte etterforsking i denne saken etter medieoppslag tidligere i høst.

Pasientdiagnoser ved Drammen sykehus

Det er ved registreringen at juksingen har skjedd.

Foto: Peter von Tangen / NRK

Helseforetaket er siktet for overtredelse av straffelovens § 270 første ledd nr 1 annet ledd jf § 271, jf. Strl §48a.