Drammen kan få demenslandsby

Drammen er blant kommunene som ser på mulighetene for lage en egen landsby for demente etter modell av et svært vellykket prosjekt i Nederland.

Oversiktsbilde fra demenslandsbyen i Nederland

Slik ser det ut i demenslandsbyen De Hoegeweyk i Nederland. Den har vært en suksess, og inspirerer nå mange norske kommuner.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

I den nederlandske byen Weesp utenfor Amsterdam har helsemyndighetene utviklet et nytt tilbud til demente som trenger et døgnkontinuerlig omsorgstilbud.

De har bygget opp en egen landsby hvor personer med demens bor sammen med likesinnede og kan bevege seg rundt på egen hånd.

Demenslandsbyen De Hoegeweyk er laget slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere.

Nå jobber flere norske kommuner iherdig for å lage er tilsvarende tilbud. Allerede har Norske Helsehus, Husbanken og SINTEF inngått et samarbeid med tre norske kommuner, og planlegger et pilotprosjekt om å bygge en demenslandsby nær Fredrikstad.

Les også:

Melder seg på

Nå melder Drammen seg på i konkurransen om å bli blant de første som bygger en slik demenslandsby. Foreløpig mangler en del avklaringer, men det er politisk vilje til å gå videre med arbeidet.

Leder i bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg i Drammen, Sigrid Thielemann er begeistret for ideen

– Dette er veldig interessant, men der nede i det området det er snakk om i Nederland bor det svært mange mennesker, så Drammen alene er kanskje for liten til å etablere et slikt prosjekt alene.

Hun mener det er mulig å gjøre det, men da i samarbeid med flere kommuner. Og det er nettopp et slikt samarbeide som kan være på trappene.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Drammen er ivrig på å få til dette, sier ordfører Tore Opdal Hansen

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Mandag var flere drammenspolitikere, med ordfører Tore Opdal Hansen i spissen, i møte med representanter fra flere kommuner. Demenslandsby var blant temaene som sto på dagsordenen.

– God demensomsorg er veldig viktig for oss, og vi er veldig ivrige på å få til dette og bli blant de første som bygger en slik landsby. Men det gjenstår en del avklaringer før vi kan ta en avgjørelse om å gjøre det, sier drammensordføreren.

Tiltrekker seg andre

Sigrid Thielemann

Vi må ta hensyn til at demente er like forskjellige som andre mennesker, sier Sigrid Thielemann, som er leder i bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg i Drammen.

Foto: Drammen kommune

Visjonen for landsbyen er at beboerne skal oppleve at de bor i et normalt hjem. Gode uterom, gateløp og servicetilbud som frisør og butikk, bygger opp under opplevelsen av å bo i en liten landsby. Med pub, restaurant og teater tiltrekker De Hogeweyk seg også mennesker utenfra.

Hensikten med konseptet er å tilpasse tilbudet til brukerne.

– Personer med demens er forskjellige på samme måte som andre eldre, og å tilpasse botilbud og aktiviteter til hver og en bruker har gitt svært gode resultater i Nederland, sier Thielemann