Drammen igjen høyaktuell

Helseminister Bent Høie har instruert Vestre Viken helseforetak til å ta inn igjen Drammen som alternativ for bygging av nytt sykehus.

Drammen sykehus

Drammen er blitt et høyaktuelt sted for plassering av nytt områdesykehus.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Siv Sandvik / NRK

Dermed går Høie imot tidligere helseminister Jonas Gahr Støres føringer om at et nytt sykehus skulle ligge et sted mellom Drammen og Kongsberg. Drammen er dermed på nytt et høyaktuelt sted for plassering av nytt områdesykehus.

Skal se på flere tomtealternativ

Administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff, er ikke overrasket over dette:

– Varselet kom allerede i valgkampen.

– Konsekvensen er at Vestre Viken må utvide tomtesøket. Det betyr at vi må se etter tomter over hele Drammen, og ikke bare i den delen av Drammen som vender mot Kongsberg, sier Wisløff.

Adm. dir. Nils Fredrik Wisløff

Administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Han forteller at dette innebærer at de blant annet skal se på Brakerøya-alternativet og Sundland som har vært inne i vurderingene tidligere. I tillegg skal de se på de delene av Drammen som de ikke har sett på tidligere.

Forsinker prosessen

Prosessen forsinkes med en måned, sier Wisløff.

– Vi hadde tenkt å sende forslaget ut på høring i november, det blir sendt ut i desember i stedet. Og tilrådingsvedtaket til Helse Sørøst skal fattes i mars, ikke i februar, sier Wisløff.

Styret i Vestre Viken skal egentlig ha styremøte førstkommende mandag, og da skal de på befaring for å se på de aktuelle tomtene.

– Vi må avvente det styremøtet til vi har alle tomtealternativene inne, slik at vi får sett på alle alternativene i en samlet befaring, sier Wisløff.

Avslutter samarbeid med First House

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Samtidig med at dette nå kommer opp, har Drammen kommune bestemt at de avslutter samarbeidet med PR-byrået First House. Ordfører Tore Opdal Hansen begrunner det med at det nå er blitt kjent at et nytt områdesykehus også kan ligge i Drammen.

Ordfører Tore Opdal Hansen begrunner det med at det tirsdag ble kjent at et nyt områdesykehus også kan ligge i Drammen.

Opdal Hansen innrømmer at kommunen avslutter samarbeidet tidligere enn først tenkt etter at det ble klart at kommunen har benyttet seg av PR-byrået.

Har fått Drammen på sykehuskartet

– Har det vært en klønete måte å håndtere prosessen på?

– Vi har brukt alle midler på å få Drammen inn på kartet igjen etter at den tidligere helseministeren pekte på Ytterkollen i Nedre Eiker. Og jeg vil jo si at det har vi lyktes med.

– Hvorfor er det ikke blitt ført noen protokoller, skrevet noen referat fra samtaler som dere har hatt?

– Det er synd at vi ikke har offentliggjort alle papirer med én gang.'

– Har det vært bevisst?

Beklager hemmeligholdelse

– Nei, det har ikke vært bevisst fra kommunens side å underslå offentlig-tilgjengelige dokumenter. Mange av dokumentene kunne godt ha vært offentliggjort, sier Opdal Hansen.

– Blir det oppvask i kommunen slik at rutinene kommer på plass?

– Ja, jeg regner med at rådmannen kommer til å orientere om hvorfor dette skjedde og jeg tror vi kan regne med at dette ikke skal skje igjen. Når pressen og de politiske partiene ber om innsyn i offentlige papirer, sal de få det, sier ordføreren.