Drammen fikk bosettingsprisen

Drammen kommune fikk i kveld Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Bosettingspris. Drammen får prisen for spesielt godt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger i 2014.

Drammen fikk bosettingsprisen

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delte ut Bosettingsprisen på landskonferansen til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. Leder for bystyrekomite for helse, sosial og omsorg, Sigrid Thielemann, mottok prisen på vegne av kommunen.

Foto: IMDI

– Drammen og andre kommuner som lykkes med bosetting og integrering av flyktninger har fokus på muligheter, ikke begrensninger. De utvikler gode løsninger ut fra lokale forhold, og ser på dette arbeidet som en ordinær kommunal oppgave, sier direktør i IMDi og juryleder Geir Barvik.

Illustrasjonsbilde. Morsmålsundervisning og integrering.

Drammen var best på bosetting og integrerering i 2014

Foto: Scanpix / NTB scanpix

Arendal, Bodø, Drammen, Larvik, Sandnes og Trondheim var alle nominert til Bosettingsprisen 2014. Drammen er en av kommunene i landet som har bosatt flyktninger lengst. Drammen har utviklet en rekke tiltak for å løse utfordringer med boligmangel.

Tar ansvar

– Drammen skal være en raus og inkluderende by med størst innsats overfor dem som har de største behovene. Derfor ønsker vi å ta vår del av ansvaret for at flyktninger med opphold i landet skal kunne få en ny start med trygge boforhold og muligheter til et selvstendig liv, sier Tore Opdal Hansen (H), ordfører i Drammen.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Drammen skal være en raus og inkluderende by, sier Tore Opdal Hansen (H), ordfører i Drammen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Geir Barvik mener andre kommuner kan lære av Drammen slik at alle flyktninger som venter på mottak, får en kommune å flytte til. Ved utgangen av mars ventet 5 256 flyktninger i mottak, hvorav 681 barn.

Tar hånd om mindreårige

Gjennom programmet "Fra leie til eie" får personer som har bodd i kommunale boliger over en viss tid, dessuten bistand til å kjøpe egen bolig.

Ved å være kreative har kommunen løst mange av boligutfordringene. Det har gitt rom for å ta imot de mest vanskeligstilte flyktningene, mener IMDI.

– Drammen kommune har i flere år bosatt 15 enslige mindreårige årlig. Kommunen har i tillegg vist vilje til å bosette flyktninger som har sammensatte utfordringer. Det gjelder for eksempel personer med helseutfordringer som trenger god oppfølging i tjenesteapparatet, sier Christine Moe Grav, fungerende regiondirektør i IMDi Indre Øst.

Om Bosettingsprisen

IMDis Bosettingspris går til én kommune som gjør et spesielt godt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delte ut prisen på landskonferansen til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. Leder for bystyrekomite for helse, sosial og omsorg, Sigrid Thielemann, mottok prisen på vegne av kommunen.

Tidligere vinnere er Hammerfest, Molde, Kragerø, Kristiansand, Levanger og Vadsø.