Her får ikke døve bruke tolk

Vestre Viken helseforetak unnlater å tilkalle døvetolk, selv om de er pliktet etter loven.

Drammen sykehus

Døve og døvblinde får problemer når de blir lagt inn på sykehuset Drammen.

Foto: NRK

I noen tilfeller har døvblinde ligget en uke på sykehus, ute av stand til å kommunisere med noen.

May-Britt Nyløkken er selv døv, men fikk ikke tilbud om tolk da hun måtte kjøre sønnen til Drammen sykehus etter en sykkelvelt.

Jeg hadde forberedt en liten lapp som jeg ga til dem da jeg kom på sykehuset fordi jeg visste at jeg ikke fikk tolk, forteller hun til NRK.no.

Hadde sønnen vært akutt syk, mener Nyløkken hun det ville blitt vanskelig.

– Ja, det hadde vært et kjempeproblem.

Da kan man bare tenke seg hvordan hun har hatt det den uken når hun verken kan høre eller se.

Avdelingsdirektør ved NAV hjelpemiddelsentral, Kristina Waksvik

– Forferdelig tungvint

Via tolken Kristin forklarer Nyløkken hvordan møtet med sykehuset var, den gangen sønnen hennes hadde kjørt av på sykkel.

Sønnen er funksjonsfrisk, men han var ikke i stand til å gjøre rede for seg. May-Britt var den eneste omsorgspersonen til stede.

– Det er forferdelig tungvint og veldig forvirrende. Legene prøvde å prate med sønnen min som ikke var frisk, og jeg forsøkte etter beste evne å skrive lapper frem og tilbake. I tillegg er man litt i småsjokk, så det var vanskelig, sier hun.

Verst for døvblinde

Men hun er ikke alene. NAVs tolketjeneste har flere ganger opplevd at døve eller døvblinde ikke har fått tolk ved undersøkelse eller innleggelse på Drammen sykehus.

Det er sykehuset sitt ansvar å tilkalle tolk. Verst er det for de døvblinde, som verken kan høre eller se, sier avdelingsdirektør ved NAV hjelpemiddelsentral, Kristina Waksvik.

– Nylig hadde vi en døvblind kvinne som skulle være på ortopedisk avdeling i en uke. Hun hadde ingen nære pårørende som kunne hjelpe henne, og vi fikk heller ingen beskjed fra sykehuset at det var behov for tolk, sier hun.

Etterlyser rutiner

Anne-Lene Egeland Arnesen

Pasient- og Brukerombud, Anne-Lene Egeland Arnesen skal se nærmere på tolkeproblemet i Vestre Viken.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK
Fungerende sykehusdirektør Martin Olsen

Martin Olsen i Vestre Viken, sier han ikke kjente til problemet.

Foto: Idar Krogstad / NRK

Med bakgrunn i flere hendelser, meldte NAV sin bekymring til Pasient- og brukerombudet i Buskerud.

Nå har pasient- og brukerombudet i Buskerud, Anne-Lene Egeland Arnesen, sendt et brev til Vestre Viken helseforetak, der hun etterlyser hvilke rutiner sykehuset har for å ivareta disse pasientenes rettigheter. Hun tror ikke rutinene er gode nok.

Nei, jeg tviler litt på det. Hadde de hatt gode rutiner, hadde de visst hvordan de skulle løse dette. Når man er pasient og innlagt på sykehus er man engstelig. Å måtte være redd og isolert i tillegg til å være syk er en stor belastning.

Beklager hendelsene

Helsefagsjef Martin Olsen i Vestre Viken kjenner ikke til at døve eller døvblinde ikke har fått den tolken de har krav på. Han bekrefter at det er sykehusets ansvar å tilkalle tolk, og beklager hvis det ikke har skjedd.

– Det er bare å beklage omde har hatt et behov for dette. Det finnes utmerkede tolketjenester for døvblinde, men jeg ser vi har en jobb å gjøre for å gjøre det kjent.

Betyr det at dere har for dårlige rutiner?

– Det kan godt hende, eller at rutinene vi har ikke er godt nok kjent. Uansett betyr dette at vi må gjøre noe med det, sier Olsen.