Hopp til innhold

Dømt til forvaring etter seksuell omgang med mindreårige

En mann fra Buskerud er dømt til forvaring i 14 år. Halden tingrett mener mannen gjennomførte målrettede og grovt krenkende overgrep mot mindreårige.

Knut Angrim Øvergaard

Mannens advokat, Knut Angrim Øvergaard, mener at straffen var for streng og at straffeutmålingen vil bli anket.

Foto: CHRISTIAN NICOLAI BJØRKE / NRK

Buskerud-mannen i 30-årene ble nylig dømt i Halden tingrett for en rekke tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år.

Overgrepene beskrives i en svært omfattende dom på 89 sider. En enstemmig rett dømte mannen til forvaring i 14 år, med minstetid på ni år.

– Det er en svært alvorlig sak. Han har også blitt straffet for tilsvarende forhold tidligere, sa aktor i saken, statsadvokat Ingrid Vormeland Salte til NRK under den første dagen i retten.

Aktor Ingrid Vormeland Salte

Aktor Ingrid Vormeland Salte forteller at det er en omfattende og alvorlig sak.

Foto: CHRISTIAN NICOLAI BJØRKE / NRK

Retten mener også at mannen gjentatte ganger har forledet barn til å utvise seksuelt krenkende adferd, og at han har tatt og delt seksuelle bilder og lagret bilder som seksualiserer barn.

Dommen omhandler 59 fornærmede jenter i alderen 12–16 år, i tillegg til flere andre jenter som politiet ikke har klart å identifisere.

Mannen er tidligere dømt for minst 20 tilfeller av seksuell omgang med mindreårige.

Anker

I Halden tingrett ble han imidlertid frifunnet på syv punkter, blant annet for sovevoldtekt og for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller trusler.

Retten bemerker at noen av jentene forklarte seg om hendelsene etter å ha fått ledende spørsmål fra avhører.

– Han er lettet over at han blir frikjent for de mest alvorlig punktene om vold og trusler. Det er en bør av hans skuldre, men han står fortsatt fast på at han er dømt for forhold som ikke har funnet sted, sier hans forsvarer Knut Angrim Øvergaard.

Øvergaard forteller at straffeutmålingen vil bli anket.

– Vi synes straffen er for streng ut fra det han er dømt for, sier han.

– Manipulerende

Mannen ble pågrepet etter at en av de fornærmede jentene anmeldte en voldtekt i 2016. Da politiet ransaket hjemmet hans, oppdaget de at han hadde hatt kontakt med en rekke mindreårige jenter via internett.

Gjennom apper som Snapchat og musical.ly kom mannen i kontakt med jentene, og ved å skape et tillitsforhold til dem skaffet han seg både seksuelle bilder og seksuell kontakt med jentene.

«I foreliggende sak har tiltalte gjennomgående opptrådt som en hyggelig, omsorgsfull, støttende og vennlig person som har oppnådd barns tillit. På den måten har han manipulert barna til å stole på seg.» står det i dommen.

Det blir videre beskrevet at mannen har et godt innarbeidet atferdsmønster som har vart over mange år, og at tidligere dommer ikke har ført til endring eller til at han har søkt hjelp.

«Det dreier seg i tillegg om målrettede, manipulerende og grovt krenkende overgrep overfor mindreårige jenter som har vært i en sårbar situasjon.»

Retten viser blant annet til faren for gjentakelse som bakgrunn for dommen på inntil 14 års forvaring. Mannen er også dømt til å betale totalt 585.000 kroner i erstatning til seks jenter.