Dømt til fire års fengsel

Den tidligere konstituerte lensmannen i Modum fradømmes også retten til å jobbe i politiet for alltid.

Modum lensmannskontor

Den tidligere konstituerte lensmannen jobbet her ved Modum lennsmannskontor.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Guro Glærum Kleppe

Aktor Guro Glærum Kleppe.

Foto: Idar Krogstad / NRK
Bistandsadvokater

Mange advokater bistod de fornærmede i saken.

Foto: Idar Krogstad / NRK

Retten fant mannen skyldig i å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med flere kvinner.

13 kvinner hevdet å ha vært utsatt for overgrep fra 52-åringen.

Han ble siktet og suspendert fra jobben i juli i fjor.

Over 400.000 i erstatning

I Eiker, Modum og Sigdal tingrett ble mannen dømt til fire års fengsel for blant annet tre tilfeller av voldtekt, og mister sin rett til å jobbe som polititjenestemann.

52-åringen må betale til sammen 440.000 kroner til sju av kvinnene. Mannen må også betale saksomkostninger på 50.000 kroner.

I sitt arbeid skjønte ikke politimannen hvor grensene gikk, skriver tingretten i dommen.

52-åringen er dømt for tre tilfeller av voldtekt, for fire ganger å ha misbrukt sin stilling til å oppnå sex, og for to ganger å ha forsøkt å oppnå sex gjennom misbruk av stillingen.

Forholdene fant sted i perioden 2002 til 2007 da han var ansatt ved Modum lensmannskontor, i en periode var han også konstituert lensmann.

Enstemmig

Retten mener at tiltalte har vist en fullstendig manglende forståelse av sine egne grenser i forhold til dem som han har møtt i sitt arbeid.

- Tiltalte har satt sine egne ønsker og behov foran andres, og han har i en rekke tilfeller utnyttet den sårbare situasjonen som disse kvinnene befant seg i. 52-åringen har påtok seg nærmest en terapeutrolle i forhold til sine ofre, skriver retten.

Dette gjør at de lovbruddene som er begått får en ekstra alvorlighet ved seg. Retten legger ytterligere vekt på at tiltalte i sin stilling hadde spesialkompetanse på seksforbrytelser.

- Alt dette virker i skjerpende retning, understreker tingretten som var enstemmig da de avsa sin dom tirsdag formiddag.

Retten mener at politimannens handlinger åpenbart må ha skadet politietatens omdømme.

I tillegg til tre voldtekter, fire tilfeller av og to forsøk på misbruk av stilling, dømmes han for seks tilfeller av grov uforstand i tjenesten

Les: - Det var frivillig

Les også: Lensmann tiltalt for voldtekt

NRK.no kommer tilbake med mer.

Nekter

Den tiltalte politimannen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

Aktor Guro Glærum Kleppe ba retten om at mannen ble dømt til fire års fengsel. Mannens forsvarer ba om full frifunnelse.

Lensmannen var ansvarlig for overgrepssaker og familievoldssaker ved lensmannskontoret.